Zespół

Podstawą naszych działań jest praca w multidyscyplinarnym zespole. SWGK tworzą praktycy specjalizujący się w doradztwie w dziedzinie finansów, audycie i podatkach.

Wojciech Komer

Wspólnik

Wojciech Komer jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalności Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie MSR/MSSF. Specjalizuje się w obszarach cen transferowych, wycen przedsiębiorstw, ekspertyz ekonomicznych, biznesplanów oraz analiz branżowych. Karierę zawodową rozpoczął w firmie Usługi Audytorskie DGA Sp. z o.o. Ze spółką SWGK, a wcześniej HLB Sarnowski & Wiśniewski związany jest od początku jej istnienia. Wiedzę zawodową poszerza także w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego, gdzie trwa jego przewód doktorski.

Dariusz Sarnowski

Wspólnik

Dariusz Sarnowski ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, ma uprawnienia biegłego rewidenta. Jego specjalnością są rynki kapitałowe oraz rozwój produktów związanych z technologiami informatycznymi. Karierę zawodową rozpoczął w wydziale doradztwa Departamentu Rynków Kapitałowych WBK SA. Następnie był menadżerem Trade Institute - Reemtsma Polska SA. (obecnie Imperial Tobacco). Pracował również w polskich i międzynarodowych firmach audytorskich. W trakcie swojej kariery był członkiem organów zarządzających i nadzorczych  firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.