Usługi

SWGK koncentruje się na pięciu obszarach usług: consultingu, podatkach, audycie, księgowości oraz rozwiązaniach IT dla biznesu. Łączymy umiejętności, doświadczenie i zaangażowanie ponad 250 ekspertów z dziedziny finansów, w tym biegłych rewidentów, doradców podatkowych, radców prawnych, księgowych oraz doradców z dziedzin rachunkowości, zarządzania, analiz finansowych i informatyki.

 

Consulting

Czytaj więcej

Nasze usługi consultingu koncentrują się na zarządzaniu zasobami i optymalizacji procesów biznesowych, co jest kluczowe dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Dzięki zastosowaniu najlepszych praktyk branżowych, nasze rozwiązania przynoszą wymierne korzyści, wspierając firmy w zarządzaniu ryzykiem i wdrażaniu innowacji. 

 

Czytaj więcej

Podatki

Czytaj więcej

Naszym celem jest minimalizacja ryzyka podatkowego oraz wypracowywanie zindywidualizowanych, efektywnych rozwiązań dla naszych Klientów. Dzięki wnikliwej analizie firmy Klienta jako całości, pakiet usług dostosowujemy do potrzeb i charakteru jego bieżącej działalności.

Czytaj więcej

Ceny transferowe

Czytaj więcej

Realizowanie obowiązków z zakresu cen transferowych stanowi istotny aspekt wypełnienia zobowiązań podatkowych podatnika i wynika z przepisów prawa podatkowego, mających na celu potwierdzenie, iż warunki transakcji realizowanych między podmiotami powiązanymi odpowiadają warunkom rynkowym.

Czytaj więcej