Ceny transferowe

Lokalne i grupowe dokumentacje cen transferowych

Lokalna dokumentacja cen transferowych

Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych wynika z przepisów prawa podatkowego, mających na celu potwierdzenie, iż warunki transakcji realizowanych między podmiotami powiązanymi odpowiadają warunkom rynkowym. 

Podmiot powinien przygotować dokumentację cen transferowych również w przypadku zawarcia transakcji z innym podmiotem mającym miejsce zamieszkania siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raje podatkowe) lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Lokalna dokumentacja cen transferowych powinna zostać sporządzona, jeśli wartość transakcji w okresie podatkowym przekracza wskazane przez ustawodawcę progi.
Dokumentację cen transferowych należy opracować zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.
Niewywiązanie się ze spełnienia obowiązku może prowadzić do nałożenia przez organ podatkowy wysokich sankcji finansowych.
W SWGK prowadzimy naszych Klientów przez każdy etap tego procesu, zapewniając, że lokalna dokumentacja cen transferowych spełnia wszystkie wymogi prawne.

Profesjonalne sporządzenie dokumentacji

Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji wymaga wiedzy, dokładności i spersonalizowanego podejścia. W SWGK łączymy te elementy, dostarczając usługi na najwyższym poziomie:

Indywidualne podejście

Nie stosujemy schematycznych rozwiązań, lecz dopasowujemy strategie cen transferowych bezpośrednio do potrzeb Twojej firmy.

Specjalistyczna wiedza

Nasz zespół składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy nieustannie pogłębiają swoje umiejętności, aby dostarczać skuteczne rozwiązania.

Kompleksowa dokumentacja

Podchodzimy do sporządzania dokumentacji cen transferowych z najwyższą starannością i precyzją. Zajmujemy się każdym aspektem procesu, zapewniając, że dokumentacja jest kompletna oraz zgodna z aktualnymi przepisami.

Skuteczne zarządzanie cenami transferowymi

Nie ograniczamy się wyłącznie do sporządzania dokumentacji. Oferując kompleksowe doradztwo, wspieramy w określeniu optymalnej strategii cen transferowych.

W SWGK kładziemy nacisk na innowacyjność i precyzję w każdym aspekcie naszej działalności. Dążymy do tego, by nie tylko spełniać oczekiwania naszych Klientów, ale przede wszystkim dostarczać rozwiązania skrojone na miarę ich unikalnych potrzeb.

Wsparcie w przygotowaniu grupowej dokumentacji cen transferowych

Grupowa dokumentacja cen transferowych (Master file) to istotny dokument dla przedsiębiorstw, przedstawiający zasady i metody cen transferowych stosowane przez całą grupę kapitałową. 

Obowiązek posiadania dokumentacji Master file posiadają podmioty zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, które należą do grupy podmiotów powiązanych, konsolidowanych metodą pełną lub proporcjonalną.
Sporządzanie dokumentacji cen transferowych determinuje także wysokość skonsolidowanych przychodów wynosząca 200 000 000 zł lub jej równowartość.
Grupowa dokumentacja cen transferowych powinna zawierać opis grupy, szczegóły dotyczące istotnych wartości niematerialnych i prawnych, analizę kluczowych transakcji finansowych oraz przedstawiać istotne informacje finansowe i podatkowe. Taką dokumentację należy sporządzić w terminie do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Jako SWGK wspieramy naszych Klientów również w tym zakresie, zapewniając między innymi:

Spójną dokumentację:

Pomagamy w przygotowaniu spójnych i kompletnych dokumentów, które jasno prezentują politykę cen transferowych w całej grupie, ułatwiając zrozumienie i weryfikację przez organy podatkowe.

Synchronizację z lokalnymi wymaganiami:

Nasz zespół wspiera Klientów w zapewnieniu, że dokumentacja grupowa jest zgodna z lokalnymi przepisami i wymogami jurysdykcji, redukując ryzyko podatkowe i unikając potencjalnych sporów.

Zapewniamy kompleksową pomoc w przygotowaniu dokumentacji grupowej, by zabezpieczyć Cię przed nieprzewidzianymi konsekwencjami podatkowymi i potencjalnymi karami. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz zaangażowaniu, stajemy się niezawodnym partnerem w tej dziedzinie.

Porozmawiajmy
o Twoim biznesie

Napisz nam jak wspólnie możemy zamienić wyzwania w możliwości, a przygotujemy dla Ciebie ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.