Ceny transferowe

Audyt Cen Transferowych

Czym jest audyt cen transferowych?

Audyt cen transferowych polega na szczegółowej analizie i weryfikacji cen stosowanych w transakcjach między podmiotami, m.in. takich jak sprzedaż towarów, świadczenie usług czy pożyczki, w kontekście przestrzegania zasad rynkowych. W obliczu coraz bardziej skomplikowanych przepisów podatkowych, audyt cen transferowych pomaga w odpowiednim ustaleniu cen rynkowych, zapewniając, że ustalone warunki nie odbiegają od ustalonych między niezależnymi stronami.

Audyt cen transferowych zapewnia:

Identyfikację ryzyka

Proces ten umożliwia dokładne zrozumienie potencjalnych obszarów niezgodności, które mogą prowadzić do przyszłych korekt podatkowych lub spornych kwestii z organami podatkowymi. Dzięki naszej precyzyjnej analizie i identyfikacji ryzyka cen transferowych, możemy wcześniej przeciwdziałać i zastosować odpowiednie środki zaradcze. Audyt cen transferowych chroni interes podatnika w zakresie prawidłowości rozliczeń podatkowych.

Zgodność z przepisami

Audyt cen transferowych służy weryfikacji, czy transakcje przeprowadzane między podmiotami powiązanymi są zgodne z lokalnymi i międzynarodowymi regulacjami podatkowymi. Sprawdzamy czy dokumentacja cen transferowych oraz zastosowane metody wyceny spełniają wymogi prawne, co jest kluczowe dla uniknięcia konsekwencji karnoskarbowych.

Badanie rynkowości

Analiza obejmuje ocenę czy ustalone ceny transferowe pomiędzy podmiotami powiązanymi, odpowiadają warunkom ustalonym w transakcjach między niezależnymi podmiotami na rynku. Badanie to jest kluczowe dla uniknięcia praktyk takich jak nieuzasadnione przenoszenie zysków czy minimalizowanie obciążeń podatkowych. Rynkowość cen jest nie tylko wymogiem prawnych regulacji podatkowych, ale także czynnikiem, który wspiera uczciwą konkurencję.

Zakres audytu cen transferowych

Zakres audytu cen transferowych jest różnorodny i zależy od specyfiki danego podmiotu oraz wymagań prawnych. Obejmuje przede wszystkim weryfikację obowiązków dokumentacyjnych, ocenę metodologii ustalania cen transakcyjnych, analizę dokumentacji cen transferowych, sprawdzenie zgodności cen z zasadą rynkową, ocenę umów oraz strategii podatkowych. Audyt obejmuje także wsparcie w sporach podatkowych oraz doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej. Każdorazowo zakres audytu dostosowujemy do Twoich potrzeb, najczęściej jednak obejmuje on:

Identyfikację transakcji

Określenie, które transakcje wymagają dokumentacji.

Badanie dokumentacji

Weryfikacja poprawności dokumentacji cen transferowych.

Rekomendacje

Propozycje czynności mających na celu optymalizację działań w zakresie rynkowego ustalania cen transferowych.

Korzyści z audytu cen transferowych

Audyt cen transferowych zapewnia zgodność podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami, która stanowi cenną wartość w obliczu dynamicznie zmieniającego się środowiska regulacyjnego. Dzięki temu, Twoja firma może uniknąć nie tylko wysokich sankcji, ale także potencjalnych sporów z organami podatkowymi. 

Audyt cen transferowych zapewnia identyfikację możliwości optymalizacji podatkowej, co może przyczynić się do lepszego zarządzania kosztami oraz zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku. Solidna dokumentacja i przemyślana strategia cen transferowych budują zaufanie i Twoją wiarygodność biznesową, co jest nieocenione w oczach partnerów handlowych, inwestorów oraz organów skarbowych.

Porozmawiajmy
o Twoim biznesie

Napisz nam jak wspólnie możemy zamienić wyzwania w możliwości, a przygotujemy dla Ciebie ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.