Ceny transferowe

Analizy porównawcze i analizy zgodności

Czym jest analiza porównawcza i analiza zgodności?

Analiza cen transferowych, inaczej określana jako badanie danych porównawczych, jest zwięzłym zarysem informacji porównywalnych dotyczących firm działających w obszarze podobnym do analizowanej jednostki lub informacji o analogicznych transakcjach przeprowadzanych na rynku przez podmioty niezależne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa funkcjonują dwie formy analizy cen transferowych, tj. analiza porównawcza – polegająca na analizie danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych. Natomiast drugą formą analizy cen transferowych stanowi analiza zgodności, która wykazuje zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane. 

Kto musi sporządzać analizę cen transferowych?

W większości przypadków podatnicy zobligowani do tworzenia lokalnych dokumentacji cen transferowych muszą również przeprowadzić szczegółowe analizy cen transferowych dla każdej indywidualnej transakcji, co obejmuje analizę porównawczą lub analizę zgodności. Od tego wymogu wyłączone są między innymi podmioty będące mikroprzedsiębiorcami lub małymi przedsiębiorcami, czy podmioty realizujące transakcje niekontrolowane z podmiotami z tzw. „rajów podatkowych”. Analiza cen transferowych jest podstawowym narzędziem, zarówno dla podatnika jak i władz skarbowych, stosowanym w celu zbadania rynkowości transakcji. Podmioty powiązane muszą stosować zasadę “arm’s length” w każdej transakcji kontrolowanej, zatem sporządzenie analiz to niezbędny element do ograniczenia ryzyka podatkowego w Twoim biznesie.

Wytyczne OECD dopuszczają w obszarze cen transferowych dwa rodzaje podejścia do ustalania cen transferowych:

Analiza ex-ante

Analiza prospektywna, umożliwiająca określenie warunków rynkowych przed zawarciem transakcji

Analiza ex-post

Analiza retrospektywna, umożliwiająca weryfikację stosowanych warunków i dokonanie ewentualnych korekt

Istotność analizy cen transferowych

Dzięki wsparciu SWGK unikniesz ryzyka podatkowego oraz zapewnisz właściwą ochronę dla Zarządu Twojego przedsiębiorstwa, który za nieprzestrzeganie przepisów ponosi osobistą odpowiedzialność. Interdyscyplinarny zespół, w oparciu o wypracowaną metodologię zgodną z polskimi przepisami oraz Wytycznymi OECD, przygotuje analizy cen transferowych, które wykorzystasz zarówno w kontakcie z organami skarbowymi, jak i przy planowaniu strategicznym.

Porozmawiajmy
o Twoim biznesie

Napisz nam jak wspólnie możemy zamienić wyzwania w możliwości, a przygotujemy dla Ciebie ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.