Dariusz Sarnowski

Partner SWGK, Biegły Rewident

Ekspert w zakresie usług z obszaru audytu i doradztwa gospodarczego. Tworzył struktury podmiotów audytorskich oraz narzędzia wspomagające proces audytu i sprawozdawczości finansowej. Uczestniczył w licznych projektach z zakresu rachunkowości finansowej, restrukturyzacji, biznesplanów, wycen przedsiębiorstw, transakcji kapitałowych, w tym M&A i emisji akcji spółek na rynku podstawowym GPW i New Connect.

Założyciel i Wspólnik Sarnowski & Wiśniewski Spółka Audytorka Sp. z o.o. (aktualnie SWGK). Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu spółek w Grupie SWGK, Członek Rad Nadzorczych, w tym spółek notowanych na GPW [Giełdzie Papierów Wartościowych].
Posiada uprawnienia biegłego rewidenta o numerze 10200. Od wielu lat realizuje szkolenia i wykłady w tym obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w ramach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Były wykładowca w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Darek został odznaczony honorowym odznaczeniem Kapituły Odznaczeń Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Na zaproszenie Ministra Finansów uczestniczył w pracach nad Krajowymi Standardami Rachunkowości. Dzięki swojemu doświadczeniu i uprawnieniom realizował zadania właścicielskie w ramach pełnienia funkcji członka Rad Nadzorczych między innymi w firmach Brok-Strzelec S.A. czy Inea S.A.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalność w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Kontakt e-mail: dariusz.sarnowski@swgk.pl

Porozmawiajmy
o Twoim biznesie

Napisz nam jak wspólnie możemy zamienić wyzwania w możliwości, a przygotujemy dla Ciebie ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.