Consulting

Doradztwo restrukturyzacyjne

Doradztwo restrukturyzacyjne – zabezpiecz przyszłość Twojej firmy

Restrukturyzacja – kiedy jej przeprowadzenie może być konieczne?

Wdrożenie mechanizmów monitorujących i dostosowawczych staje się niezbędnym elementem zarządzania przedsiębiorstwami, które dążą do skutecznego zabezpieczenia swojej przyszłości. Proces restrukturyzacji nabiera nowego znaczenia, przekraczając ramy prostego zarządzania kryzysowego i obejmuje kompleksową analizę wszystkich aspektów działalności – od struktury finansowej, przez procesy operacyjne, po strategie rynkowe i zarządzanie kapitałem ludzkim. Jest to proces skomplikowany, wymagający nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale także strategicznego podejścia i zdolności do adaptacji.

Restrukturyzacja skierowana jest nie tylko do przedsiębiorstw identyfikujących problemy i ograniczenia finansowe, ale także przedsiębiorstw, których celem jest:

Wzmacnianie fundamentów finansowych

Restrukturyzacja umożliwia firmom dokładne przeanalizowanie ich stanu finansowego, zidentyfikowanie nieskutecznych obszarów i zaimplementowanie koniecznych zmian.

Zbudowanie efektywnej odporności organizacji

Efektywne zarządzanie ryzykiem jest nieodłącznym elementem strategii restrukturyzacyjnych umożliwiających przygotowanie się do nieprzewidzianych wydarzeń i zmniejszenie potencjalnych strat.

Innowacyjność i optymalizacja organizacyjna

Poprzez analizę i reorganizację procesów wewnętrznych, firmy mogą znacząco zwiększyć swoją efektywność operacyjną. Restrukturyzacja umożliwia nie tylko redukcję nadmiernych kosztów, ale także stymuluje innowacje, otwierając nowe ścieżki rozwoju i poprawiając konkurencyjność na rynku.

 

Usługi w zakresie doradztwa restrukturyzacyjnego

Na proces doradztwa restrukturyzacyjnego składa się kompleksowa gama usług  mających na celu wsparcie przedsiębiorstw w przezwyciężaniu trudności finansowych i poprawie ich pozycji na rynku. Doradztwo obejmuje następujące obszary:

Analiza finansowa:

Dogłębne badanie sytuacji finansowej firmy, pozwalające na zrozumienie kluczowych problemów i możliwości. Przedsiębiorstwa mogą napotykać różnorodne wyzwania, w tym spadki poziomu sprzedaży, niedostateczną płynność finansową, mało elastyczną strukturę kosztów czy identyfikowanie trudności wynikających z niepewności rynkowej.

Strategie optymalizacji kosztów:

Opracowywanie i wdrażanie skutecznych planów redukcji wydatków, przy uwzględnieniu zachowania kluczowych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa procesów. Efektywne zarządzanie kosztami jest fundamentem trwałego sukcesu biznesowego. Doradztwo restrukturyzacyjne wykorzystuje sprawdzone metody optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie, identyfikując obszary, gdzie można zredukować wydatki bez utraty kluczowych wartości operacyjnych.

Zarządzanie ryzykiem finansowym:

Rozwój strategii zarządzania ryzykiem, minimalizujących potencjalne straty i zabezpieczających przyszłe przychody. Zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed nieoczekiwanymi zmianami i potencjalnymi zagrożeniami finansowymi jest kluczowe dla jego stabilności i wzrostu. Specjalistyczne doradztwo restrukturyzacyjne pomaga w identyfikacji, analizie i zarządzaniu ryzykiem, co jest fundamentem dla zabezpieczenia długoterminowej przyszłości firmy.

Wsparcie w restrukturyzacji:

Praktyczne wsparcie w planowaniu i realizacji procesów restrukturyzacyjnych, od negocjacji z wierzycielami po wdrożenie nowych struktur organizacyjnych. Restrukturyzacja pozwala na efektywne stawienie czoła tym problemom, przygotowując firmę na przyszłe sukcesy.

Jak przebiega proces restrukturyzacji?

Proces restrukturyzacji, ze względu na złożoność i wieloaspektowość, wymaga zaangażowania na wielu poziomach organizacji. Głównymi etapami są:

1. Analiza Sytuacji

 • Szczegółowa analiza finansowa i operacyjna
 • Zrozumienie bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa
 • Identyfikacja głównych problemów i przyczyn trudności

2. Planowanie Restrukturyzacji:

 • Współpraca z doradcami restrukturyzacyjnymi w celu opracowania szczegółowego planu działań
 • Opracowanie strategii redukcji kosztów i zarządzania ryzykiem
 • Zdefiniowanie celów i kierunków działań naprawczych

3. Wdrażanie Planu:

 • Stopniowe wdrażanie opracowanego planu restrukturyzacji
 • Prowadzenie negocjacji z wierzycielami i restrukturyzacja zadłużenia
 • Implementacja nowych procesów biznesowych i operacyjnych

4. Monitoring i Dostosowanie:

 • Ciągłe monitorowanie postępów i efektów wdrożonych zmian
 • Dostosowanie strategii w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe i wewnętrzne potrzeby firmy
 • Zapewnienie elastyczności procesu w celu maksymalizacji efektywności działań

W ramach zakresu usług świadczonych przez SWGK, zapewniamy wsparcie na każdym z etapów restrukturyzacji. Nasz zespół ekspertów współpracuje z Klientami, aby zrozumieć ich unikalne wyzwania i potrzeby, a następnie opracowuje i wdraża spersonalizowane strategie restrukturyzacyjne. Stawiamy na transparentność, skuteczność i długoterminowe partnerstwo. 

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej firmie dostosować się do bieżących potrzeb.

 

Porozmawiajmy
o Twoim biznesie

Napisz nam jak wspólnie możemy zamienić wyzwania w możliwości, a przygotujemy dla Ciebie ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.