Outsourcing księgowo-kadrowy

Outsourcing kadrowo-płacowy

Outsourcing kadr i płac zapewnia dostęp do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych ekspertów, co gwarantuje zgodność wszystkich procesów z aktualnymi przepisami prawa pracy oraz ustawodawstwem podatkowym. Wybierając usługi kadrowo – płacowe SWGK, zyskujesz nie tylko elastyczność – nasze usługi są skalowalne i dostosowane do aktualnych potrzeb Twojej firmy, ale także bezpieczeństwo i pewność, że wszystkie aspekty kadrowo-płacowe są prowadzone z najwyższą starannością i profesjonalizmem.

Korzystanie z usług SWGK oznacza, że możesz zredukować koszty operacyjne związane z prowadzeniem wewnętrznego działu kadrowo-płacowego. Zamiast inwestować w szkolenia, technologie i narzędzia, które szybko się dezaktualizują, możesz skorzystać z naszej specjalistycznej wiedzy i nowoczesnych systemów, które dostosowane do obowiązujących zmian prawnych i technologicznych. Zespół SWGK składa się z doświadczonych specjalistów w dziedzinie HR i rozliczeń płacowych. Niezależnie od tego, czy Twój biznes się rozwija, czy zmniejsza skalę działalności, nasze usługi można elastycznie dostosować do zmieniających się potrzeb, bez konieczności rekrutacji nowych pracowników lub redukcji etatów. 

 

Outsourcing kadrowy:

Zarządzamy kompleksowo dokumentacją pracowniczą. Dokumentację prowadzimy w tradycyjnej formie papierowej, a także jako elektroniczne teczki akt osobowych. Od Twoich potrzeb zależy który wariant wybierzesz.
Sporządzamy dokumenty takie jak, regulaminy płac, regulaminy pracy, umowy o pracę, świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne, które są zgodne z aktualnym stanem prawnym i zawierają wszystkie niezbędne pozycje.
Elektroniczne procesy, które w codziennej pracy są stosowane w SWGK zapewniają pewność, że nie zapomnisz o niezbędnych badaniach lekarskich dla pracowników, szkoleniach BHP i PPOŻ oraz aktualizacji innych uprawnień Twoich specjalistów.
Dedykowany zespół do opieki nad Twoją firmą będzie informował Ciebie, o wszystkich zmianach prawnych dotyczący obszaru kard, odpowie na każde związane z tym pytanie i będzie doradzał we wszystkich procesach związanych z kapitałem ludzkim w Twoim przedsiębiorstwie.
Pomożemy dopełnić wszystkie niezbędne formalności delegacyjne pracowników do pracy poza granice Polski. Wystąpimy w imieniu Twojej firmy o nadanie zaświadczeń A1, a także spełnimy obowiązek informacyjny względem wszystkich zagranicznych instytucji, wymagających zgłoszenia pracownika na terytorium danego kraju.

Outsourcing płac:

Przekazując nam obowiązki związane z naliczaniem wynagrodzeń Twoich pracowników, zleceniobiorców, członków rad nadzorczych czy zarządów masz pewność, że zawsze będą zrealizowane na czas. Dzięki najlepszym na rynku oprogramowaniem kadrowo – płacowym, które stosujemy w SWGK, analizujemy składniki wynagrodzeń pod kątem ich legalności, konieczności odprowadzania składek ZUS oraz podatków.
Nasz zespół ma wieloletnie doświadczenie związane z naliczaniem płac, a także wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy i zasiłków chorobowych pracowników umysłowych, informatyków z uwzględnieniem kosztów autorskich, kierowców w ruchu międzynarodowym, pracowników produkcyjnych i pracujących w sektorze usług, a także placówek medycznych. Dokonujemy rozliczenia płac osób pracujących w podstawowym, równoważnym , zadaniowym i zmianowym czasie pracy.
Stosujemy i wdrażamy elektroniczne systemy wymiany informacji pomiędzy Tobą, Twoimi pracownikami oraz SWGK. Dzięki temu oszczędzamy czas i dbamy o środowisko naturalne eliminując konieczności stosowania papieru. Wnioski o urlopy wypoczynkowe mogą być składane elektronicznie nawet za pomocą telefonu komórkowego. Możesz zatwierdzać jednym kliknięciem używając do tego przeglądarki web lub aplikacji telefonicznej. Na bieżąco, za pośrednictwem portalu internetowego lub aplikacji jesteś informowany o absencjach Twoich pracowników, pracy zdalnej czy koniecznych szkoleniach. Twoi pracownicy na swoje konta mailowe otrzymują kwitki wypłat oraz deklaracje PIT 11 bez konieczności redystrybucji ich w formie papierowej w przedsiębiorstwie.
Dbamy o terminowość zgłoszeń Twoich pracowników do Pracowniczych Planów Kapitałowych, naliczamy odpowiednie składki i przekazujemy je do towarzystwa inwestycyjnego. Przejmiemy od Ciebie także proces administrowania benefitami pracowniczymi takimi jak karty multisport czy dodatkowe ubezpieczenia.
Wypełniamy wszystkie niezbędne sprawozdania i deklaracje GUS, ZUS, PFRON, a także będziemy reprezentować Twój biznes w trakcie kontroli prowadzonych przez organy PIP, ZUS czy US.

Wybierając usługi outsourcingu kadrowo-płacowego  SWGK, zyskujesz cenny czas, który możesz przeznaczyć na rozwijanie kluczowych obszarów swojej działalności. 

Dążymy do tego, aby nasze usługi nie tylko odpowiadały na bieżące potrzeby naszych Klientów, ale także przyczyniały się do ich rozwoju i sukcesu. Wspieramy firmy w różnych sektorach i na różnych etapach rozwoju, dostarczając spersonalizowane rozwiązania, które spełniają indywidualne wymagania i cele biznesowe.

Porozmawiajmy
o Twoim biznesie

Napisz nam jak wspólnie możemy zamienić wyzwania w możliwości, a przygotujemy dla Ciebie ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.