Doradztwo korporacyjne

Opinie prawne

Profesjonalne opinie prawne

 

Profesjonalna opinia prawna jako klucz do skutecznego rozwoju biznesu

Podejmowanie trafnych decyzji biznesowych wymaga nie tylko intuicji i doświadczenia, ale także wsparcia kompetentnych, doświadczonych specjalistów. Jednym z narzędzi służących zapewnianiu pewności podejmowanych przez przedsiębiorców działań jest profesjonalna opinia prawna. 

Realia biznesowe często tworzą wymagające odpowiedniej reakcji sytuacje stanowiące niejednokrotnie bardzo skomplikowane, wielowarstwowe problemy prawne.  Sporządzamy opinie prawne, które nie tylko zawierają analizę i wyjaśnienie konkretnych problemów prawnych, ale także wskazują na adekwatne ich rozwiązanie na podstawie oczekiwań i indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Dzięki doświadczeniu i ekspertyzie specjalistów SWGK, pomożemy Ci w podejmowaniu świadomych decyzji umożliwiających jak najbardziej efektywne rozwiązanie danego problemu.  

Przeprowadzamy kompleksową analizę wskazanej przez Klienta kwestii prawnej, a koncentrując się na jej skutecznym rozstrzygnięciu mamy na celu wyjaśnienie problemu w przystępny i jasny sposób. Dokonujemy szerokiej analizy prawnej w oparciu o szczegółową ocenę stanu faktycznego – z jednej strony w kontekście obowiązujących przepisów prawa, stanowiska doktryny i orzeczeń sądów, które wyznaczają możliwe ramy działania, a z drugiej – naszego wieloletniego doświadczenia w postępowaniu w podobnych sytuacjach. Starając się zapewnić Twojej firmiejak najlepsze zrozumienie powstałego problemu, prezentujemy wariantowe rekomendacje dotyczące możliwych scenariuszy, których realizacja doprowadzi do osiągnięcia zamierzonego celu.

 

Nasze specjalizacje 

Podejmowanie działań zgodnych z obowiązującymi regulacjami i powszechnie przyjętymi standardami służy nie tylko unikaniu sporów i minimalizowaniu ryzyka prawnego, lecz także budowaniu stabilnej pozycji na rynku orazzaufania Klientów i partnerów biznesowych. Sporządzane przez SWGK rekomendacje prawne obejmują kluczowe obszary Twojego biznesu. Nasi eksperci dokładnie przeanalizują każdy problem, udzielając kompleksowej odpowiedzi na postawione pytania. Posiadamy szeroką wiedzę ekspercką w zakresie naszych specjalizacji:

  • Prawa korporacyjnego
  • Zakładania spółek i przedsiębiorstw
  • Reorganizacji modelu działalności gospodarczej Umów i transakcji handlowych – M&A
  • Planowania sukcesji 
  • Prawa pracy
  • Prawa podatkowego

Rzetelność i dokładność

Opinie prawne sporządzane przez zespół SWGK zawierają dokładną analizę przedstawionego problemu w oparciu o rzetelną wiedzę merytoryczną.

Jasność i zrozumiałość

Nasze opinie formułowane są w sposób jasny i zrozumiały dla Klienta. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, zapewniając kompleksową i skuteczną pomoc.

Zgodność z obowiązującym prawem

Każda opinia zgodna jest z aktualnym stanem prawnym, a także uwzględnia wszelkie istotne przepisy i wyjątki. Informujemy również o ryzyku wiążącym się z podjęciem danego działania

Decydując się na zasięgnięcie opinii prawnej SWGK możesz być pewien, że otrzymasz poprzedzone szczegółową konsultacją, profesjonalne i rzetelne wsparcie od doświadczonych ekspertów, których działania będą skierowane na osiągnięcie optymalnych rozwiązań dla Ciebie i Twojej firmy.

 

Porozmawiajmy
o Twoim biznesie

Napisz nam jak wspólnie możemy zamienić wyzwania w możliwości, a przygotujemy dla Ciebie ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.