Podatki

Postępowania i kontrole podatkowe

Zrozumienie i przestrzeganie przepisów podatkowych jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania każdej firmy. Szczególnie istotna jest znajomość praw i obowiązków wynikających z Ordynacji podatkowej oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w kontekście możliwości wystąpienia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego.  

Co to są postępowania i kontrole podatkowe?

Przez postępowania i kontrole podatkowe rozumie się działania podejmowane przez urzędy skarbowe w celu weryfikacji poprawności rozliczeń podatnika. Mogą one przyjmować formę czynności sprawdzających, które są wstępnym etapem sprawdzania stanu faktycznego. Podczas kontroli czy postępowania podatkowego organy podatkowe weryfikują dokumenty źródłowe, ale mogą również dokonywać oględzin czy przesłuchiwać świadków. SWGK zapewnia kompleksową pomoc i doradztwo w przypadku wystąpienia kontroli.

Jak możemy pomóc Tobie w kontroli podatkowej?

Z naszą pomocą możesz przygotować się do wszystkich etapów weryfikacji przez organy podatkowe, od czynności sprawdzających po postępowanie podatkowe. Oferujemy szczegółową analizę dokumentacji podatkowej, doradztwo w zakresie kontroli podatkowej, a także reprezentację przed organami podatkowymi.

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia?

Zatrudnienie ekspertów oferujących wsparcie w zakresie postępowania i kontroli podatkowej przynosi wiele korzyści. Pomagamy naszym klientom – małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom nie tylko właściwie zinterpretować przepisy Ordynacji podatkowej, ale także skutecznie reprezentujemy ich w trakcie postępowania. Profesjonalne wsparcie może okazać się niezbędne, szczególnie w przypadku złożonych spraw podatkowych, gdzie ryzyko błędu jest wysokie.

Posiadamy szeroką, specjalistyczną wiedzę na temat procedur kontrolnych. Pomożemy zminimalizować ryzyko negatywnych skutków kontroli podatkowej w Twojej firmie. Nasza pomoc będzie przydatna zwłaszcza, gdy w grę wchodzi złożoność przepisów Ordynacji podatkowej. Skorzystanie z doświadczenia, które posiadamy może zwiększyć Twoje szanse na pomyślne zakończenie kontroli podatkowej.

W czym możemy Tobie pomóc?

Oferujemy szeroki wachlarz wsparcia w zakresie postępowań i kontroli podatkowych, w szczególności:

Kontrole i postępowania podatkowe

Reprezentujemy klientów we wszystkich etapach kontroli oraz postępowań podatkowych, dążąc do osiągnięcia korzystnego wyniku już na wczesnych etapach. Opracujemy strategię działania opartą na dokładnej analizie sytuacji oraz przygotowujemy wszelkie wymagane pisma, takie jak wnioski, odwołania czy wyjaśnienia. Wspieramy w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji i aktywnie uczestniczymy w działaniach organów podatkowych, w tym w przesłuchaniach i oględzinach.
Prowadząc sprawy naszych Klientów, utrzymujemy stały kontakt z organami podatkowymi, przedstawiając argumenty Klienta i adresując kluczowe z jego perspektywy kwestie. Podejmowane przez nas działania zmierzają do ochrony przed zabezpieczeniem roszczeń organów podatkowych czy odpowiedzialnością karno-skarbową. Podejmowane przez nas działania mają na celu zapewnienie skutecznej linii obrony w ramach kontroli podatkowej i postępowaniu podatkowym, przy jednoczesnym maksymalnym zabezpieczeniu Twojego interesu.

Identyfikacja i odzyskanie nadpłaty podatku

W ramach wsparcia naszych Klientów identyfikujemy przypadki nadpłaty podatku oraz wybieramy najefektywniejsze metody jego zwrotu. Gwarantujemy obsługę w całym procesie ubiegania się o zwrot nadpłaty podatku. Na pierwszym miejscu stawiamy szybkie odzyskanie nadpłaty, wraz z należnymi odsetkami, już na początkowych etapach postępowania.

Odzyskanie wstrzymanego zwrotu podatku VAT

W przypadku trudności z odzyskaniem VAT, nasze interwencje mogą przyspieszyć rozwiązanie problemu przy zwrocie podatku VAT. Działamy poprzez sporządzanie właściwych dokumentów i wyjaśnień oraz bezpośrednią komunikację z odpowiednimi urzędami, by sprawnie wyjaśnić sytuację i zapewnić szybki zwrot podatku VAT.

Opracowanie wyjaśnień, zastrzeżeń, odwołań i innych pism procesowych

Jeżeli na etapie postępowania podatkowego rozstrzygnięcie nie będzie dla Ciebie korzystne, przygotujemy skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, przed którym również będziemy reprezentować Twój biznes.

Pamiętaj! Posiadanie dobrze ugruntowanej wiedzy na temat procedur kontroli i postępowania podatkowej oraz praw przysługujących Twojej firmie jest kluczowe w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia negatywnych skutków postępowania podatkowego. Regularne konsultacje z naszymi doradcami zwiększą Twoje szanse na pomyślne  przeprowadzenie procedur kontrolnych. 

Porozmawiajmy
o Twoim biznesie

Napisz nam jak wspólnie możemy zamienić wyzwania w możliwości, a przygotujemy dla Ciebie ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.