Ceny transferowe

Weryfikacja obowiązków z zakresu cen transferowych

Kluczowe informacje na temat obowiązków z zakresu cen transferowych

Realizowanie obowiązków z zakresu cen transferowych stanowi istotny aspekt wypełnienia zobowiązań podatkowych podatnika, często stanowiąc przedmiot zainteresowania organów podatkowych. Aby dopełnić wszystkich formalno-prawnych wymagań determinowanych przepisami z zakresu cen transferowych na gruncie prawa polskiego, należy dokonać odpowiedniej weryfikacji obowiązków dotyczących cen transferowych, pod które podlega podatnik. Rozpoznanie występujących w Twoim przedsiębiorstwie obowiązków z zakresu cen transferowych stanowi więc podstawowy etap spełnienia wymogów w zakresie cen transferowych.

Proces weryfikacji obowiązków na gruncie przepisów dotyczących cen transferowych

Jako SWGK oferujemy szeroki zakres wsparcia w zakresie identyfikacji i weryfikacji obowiązków podatnika, wynikających z regulacji dotyczących cen transferowych. Nasze usługi obejmują przede wszystkim:

Identyfikację powiązań

Na pierwszym etapie procesu weryfikacji występowania obowiązków w zakresie cen transferowych, dokonujemy weryfikacji powiązań spółki, wynikających z regulacji ustawy o CIT lub PIT. W ramach niniejszej weryfikacji sprawdzamy, jakie powiązania kapitałowe i osobowe posiada podatnik. Ponadto, wspomagamy naszych Klientów w zakresie rozpoznania powiązań rodzinnych osób, pełniących kluczowe role w ramach działalności podmiotu.

Określenie istotności transakcji oraz grupowanie transakcji

Po określeniu powiązań występujących u danego podmiotu weryfikujemy realizowane przez podatnika transakcje z podmiotami powiązanymi. Przede wszystkim, wykonujemy operacje w zakresie określenia ich istotności oraz grupowania w ujęciu jednorodności transakcji. Celem podjętych przez nas działań jest uporządkowanie informacji dotyczących transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, umożliwiając tym samym określenie występujących w danym roku podatkowym obowiązków na gruncie cen transferowych.

Weryfikację obowiązków dokumentacyjnych i raportowania TPR

Po odpowiedniej agregacji danych i określeniu występujących transakcji jednorodnych, sprawdzamy czy wartość danej transakcji kontrolowanej przekroczy próg dokumentacyjny, generując tym samym obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych. W ramach oferowanych usług, sprawdzamy również obowiązek posiadania grupowej dokumentacji cen transferowych oraz sporządzenia deklaracji TPR.

Identyfikacja obowiązków kluczem do wypełnienia zobowiązań w zakresie cen transferowych

Odpowiednia identyfikacja transakcji kontrolowanych, realizowanych między podmiotami powiązanymi, a także określenie kręgu podmiotów powiązanych jest kluczowym etapem w zakresie wypełniania obowiązków na gruncie przepisów dotyczących cen transferowych. W ramach naszych usług oferujemy holistyczne wsparcie w kwestii odpowiedniej realizacji procesu zarówno identyfikacji, jak i weryfikacji obowiązków dokumentacyjnych.

Porozmawiajmy
o Twoim biznesie

Napisz nam jak wspólnie możemy zamienić wyzwania w możliwości, a przygotujemy dla Ciebie ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.