Consulting

ESG

Wsparcie w zakresie ESG – Kształtuj zrównoważoną przyszłość Twojej firmy

Coraz więcej przedsiębiorstw stoi przed wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi, nierównościami społecznymi i potrzebą transparentnego zarządzania. ESG to zagadnienie związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym, które zyskuje na znaczeniu. Kluczowym elementem jest wprowadzenie dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która ma na celu ujednolicenie i zaostrzenie wymogów dotyczących raportowania ESG przez przedsiębiorstwa. 

Przejrzyste przedstawianie działań ESG pomaga firmom nie tylko w spełnianiu wymogów prawnych, ale również w pokazaniu ich zaangażowania w zrównoważony rozwój, co może przekładać się na lepsze wyniki finansowe i wzrost wartości rynkowej. Raportowanie ESG to wsparcie dla firm nie tylko w odpowiedzi na obecne wyzwania, ale także w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej
i zabezpieczeniu przyszłości w epoce dynamicznej transformacji.
Usługi ESG, w tym strategia zrównoważonego rozwoju, optymalizacja procesów biznesowych, raportowanie zgodne z najnowszymi standardami, a także analiza śladu węglowego, stanowią niezbędne narzędzia dla organizacji dążących do osiągnięcia zrównoważonego sukcesu.

Nasze kompleksowe usługi doradztwa ESG

Taksonomia

W ramach naszego doradztwa ESG oferujemy wsparcie w zakresie taksonomii, które obejmuje:
Dostosowanie procesów biznesowych i procedur wewnętrznych: Współpracujemy z klientami w celu przeglądu i modyfikacji procesów biznesowych oraz procedur wewnętrznych, aby zapewnić ich zgodność z wymogami taksonomicznymi. Gwarantujemy dostosowanie zasad ewidencji księgowej do obowiązujących standardów formalnych, co bezpośrednio przekłada się na precyzyjne śledzenie i raportowanie danych ESG.
Wsparcie doradcze w ocenie działalności: Oferujemy ekspertyzy dotyczące oceny zgodności działalności firmy z kryteriami taksonomicznymi, w tym zasad kalkulacji danych finansowych
i weryfikację zgodności planowanych nakładów inwestycyjnych. Nasze usługi pomagają firmom w identyfikacji potencjalnych przeszkód oraz w dostosowaniu ich planów inwestycyjnych do wymogów zrównoważonego rozwoju.
Optymalizacja aktualnych oraz przyszłych poziomów wskaźników taksonomicznych: Skupiamy się na optymalizacji wskaźników taksonomicznych, co umożliwia firmom nie tylko spełnienie obecnych wymogów, ale także przewidywanie i przygotowywanie się do przyszłych zmian w regulacjach. Dzięki temu nasi klienci mogą utrzymać wysoki poziom zgodności oraz poprawić swoją konkurencyjność na rynku.

Raport zrównoważonego rozwoju ESG

Oferujemy kompleksowe usługi związane z raportowaniem ESG, w tym:
Opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju ESG: Pomagamy w opracowaniu i implementacji strategii zrównoważonego rozwoju ESG, zgodnie z najnowszymi standardami i dyrektywami. Nasze usługi obejmują również określenie kręgu interesariuszy oraz wsparcie w przeprowadzeniu analizy istotności.
Identyfikacja kluczowych wskaźników efektywności: Wspieramy klientów w identyfikacji kluczowych wskaźników efektywności zrównoważonego rozwoju, które w sposób najbardziej adekwatny odzwierciedlają ich działalność i wpływ na środowisko oraz społeczeństwo.
Analiza śladu węglowego organizacji: Oferujemy wsparcie w analizie śladu węglowego, co jest kluczowym elementem zarządzania wpływem środowiskowym organizacji. Pomagamy również w opracowaniu strategii redukcji emisji CO2.
Wsparcie w opracowaniu wewnętrznych struktur raportowania ESG: Pomagamy w budowaniu wewnętrznych struktur i procedur raportowania ESG, co ułatwia bieżące śledzenie postępów i efektywną komunikację z interesariuszami.
Przeprowadzenie procesu raportowania ESG: Nasze usługi obejmują kompleksowe wsparcie w całym procesie raportowania ESG, od zbierania danych po ich analizę i opracowanie raportu zgodnie z najnowszymi standardami i dyrektywami.

Audytorska ocena raportów

Niezależna weryfikacja raportu ESG: Oferujemy niezależną weryfikację raportów ESG, co zapewnia ich wiarygodność i zgodność z przyjętymi standardami raportowania. Ta usługa jest kluczowa dla utrzymania zaufania interesariuszy oraz poprawy wizerunku firmy na rynku.
Ocena danych zawartych w raportach ESG: Nasze usługi audytorskie obejmują ocenę danych zawartych w raportach ESG, przygotowanych zgodnie z ustalonymi kryteriami. Dzięki temu nasi klienci mogą mieć pewność, że ich raporty są nie tylko zgodne z obowiązującymi standardami, ale również rzetelnie odzwierciedlają ich działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Usługi doradztwa ESG są zaprojektowane, aby wspierać organizacje w skutecznym wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju i w budowaniu silnej przewagi konkurencyjnej. Dostarczamy dostosowane rozwiązania, które spełniają indywidualne potrzeby i cele Twojej firmy.

Porozmawiajmy
o Twoim biznesie

Napisz nam jak wspólnie możemy zamienić wyzwania w możliwości, a przygotujemy dla Ciebie ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.