Consulting

Modelowanie finansowe

Czym jest modelowanie finansowe?

Modelowanie finansowe to proces tworzenia wizji finansowej, która może odnosić się do ogółu działalności firmy lub konkretnego projektu czy inwestycji oraz prognozowania jej skutków. Projektując usługę modelowania finansowego, jako SWGK, połączyliśmy wiedzę z obszaru ekonomii i matematyki, aby skonstruować narzędzia analityczne dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz specyfiki danych branż. Wykorzystując modele finansowe wspieramy naszych Klientów w podejmowaniu decyzji, zapewniając kwantyfikowalną metodę oceny i możliwość porównania różnych scenariuszy finansowych. 

Nasze usługi modelowania finansowego – symulujemy, prognozujemy i analizujemy

Na podstawie wiedzy w obszarze zarządzania finansami, znajomości technik modelowania finansowego oraz doświadczenia w pracy z wieloma firmami i różnorodnymi projektami tworzymy precyzyjne modele, które dostarczają wiarygodnych wyników i prognoz. Obszarami naszej specjalizacji w dziedzinie modelowania finansowego są przede wszystkim:

Prognozowanie wyników finansowych

Na podstawie danych historycznych oraz założeń przyszłych trendów rynkowych i operacyjnych prognozujemy przyszłe wyniki finansowe

Planowanie strategiczne

Przeprowadzamy analizę strategii biznesowych oraz ich wpływu na wyniki finansowe

Ocena projektów inwestycyjnych

Analizujemy opłacalność i ryzyko związane z projektami inwestycyjnymi, aby pomóc w podjęciu decyzji dotyczących alokacji kapitału

Zarządzanie płynnością finansową

Pomagamy w monitorowaniu przepływów pieniężnych i antycypujemy dostępność środków finansowych w prognozowanym okresie

Analiza wrażliwości

Oceniamy wpływ zmian cen, kosztów, stóp procentowych na wyniki finansowe, identyfikujemy kluczowe czynniki ryzyka oraz doradzamy w zakresie zarządzania nimi

Oferujemy wsparcie i doradztwo w zakresie interpretacji wyników modelu, identyfikacji możliwości optymalizacji oraz podejmowania najkorzystniejszych decyzji biznesowych.

Dlaczego modelowanie finansowe jest kluczowe dla Twojego biznesu?

Modelowanie finansowe umożliwia przeprowadzenie procesu dostosowania strategii biznesowej poprzez identyfikację potencjalnych obszarów wymagających usprawnień. W rezultacie skuteczniej planujemy działalność operacyjną i adaptujemy się do zmieniających się warunków rynkowych, co przekłada się na długoterminową stabilność i docelowo – sukces firmy. Modelowanie finansowe umożliwia także monitorowanie płynności finansowej i prognozowanie dostępności środków pieniężnych w przyszłości, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa realizacji celów biznesowych. Ponadto, jest ono nieodzownym elementem procesu pozyskiwania finansowania zewnętrznego od inwestorów, którzy w drodze weryfikacji modelowanych poziomów danych finansowych, przyjętych założeń oraz oceny potencjału zwrotu, podejmują decyzję o partycypacji w danym przedsięwzięciu. 

Porozmawiajmy
o Twoim biznesie

Napisz nam jak wspólnie możemy zamienić wyzwania w możliwości, a przygotujemy dla Ciebie ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.