Ceny transferowe

Raportowanie TPR

Deklaracja TPR i jej umiejscowienie w systemie podatkowym

Deklaracja TPR (informacja o cenach transferowych) stanowi finalny element wypełniania obowiązków na gruncie cen transferowych w Polsce. W ramach deklaracji TPR, podatnicy zobowiązani są do prezentacji transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, które podlegały pod obowiązek dokumentacyjny. Co istotne, w ramach deklaracji wskazać również należy te transakcje, które przekroczyły odpowiednie progi dokumentacyjne, lecz nie zostały sporządzone z uwagi na możliwość skorzystania ze zwolnień w zakresie ich dokumentowania. 

Informacja o cenach transferowych zawierać powinna wszystkie dane na temat transakcji kontrolowanych, realizowanych przez podatnika w danym roku podatkowym, które podlegały pod obowiązek dokumentacyjny. 

Wypełnianie deklaracji TPR

W zakresie cen transferowych, świadczymy kompleksowe usługi związane ze sporządzaniem deklaracji TPR. 

Przygotowywanie deklaracji TPR

W ramach naszej oferty, proponujemy kompleksowe podejście do procesu sporządzania deklaracji TPR. Przygotowujemy formularze gotowe do złożenia w oparciu o sporządzone lokalne dokumentacje cen transferowych przy wykorzystaniu niezbędnych danych finansowych, które stanowią integralną część informacji o cenach transferowych.

Weryfikacja poprawności deklaracji TPR

Weryfikacja metodyki wypełnionych deklaracji TPR. Na bazie otrzymanych formularzy i dokumentacji weryfikujemy poprawność wypełnienia deklaracji, sprawdzając wszystkie z wypełnionych pól. Po dokonanej weryfikacji przekazujemy wnioski i uwagi w zakresie poprawności wypełnienia deklaracji oraz jej zgodności z otrzymanymi lokalnymi dokumentacjami cen transferowych.

Bieżące doradztwo i wsparcie w przygotowywaniu deklaracji

Oferujemy bieżące wsparcie w zakresie przygotowania deklaracji TPR. Udzielamy porad i kierujemy podejmowane kroki, aby zwiększyć efektywność wypełniania i składania właściwie uzupełnionego formularza TPR.

Istota deklaracji TPR na gruncie przepisów z zakresu cen transferowych

Informacje o cenach transferowych, składane przez podatników na ręce organów podatkowych stanowią ich podstawowe narzędzie klasyfikacji podmiotów do ewentualnej kontroli podatkowej z zakresu cen transferowych. Deklaracja TPR odzwierciedla faktyczny sposób realizacji transakcji z podmiotami powiązanymi oraz potwierdza ich rynkowy charakter, co jednocześnie odzwierciedla treść lokalnych dokumentacji cen transferowych.

Korzystając z usług SWGK masz gwarancję, że deklaracja TPR wypełniona zostanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz z zawartością sporządzonych uprzednio lokalnych dokumentacji cen transferowych. 

Porozmawiajmy
o Twoim biznesie

Napisz nam jak wspólnie możemy zamienić wyzwania w możliwości, a przygotujemy dla Ciebie ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.