Consulting

Due diligence

Czym jest due diligence?

Due Diligence to proces przeprowadzany przed zawarciem umowy biznesowej, inwestycją, przejęciem firmy lub innymi ważnymi decyzjami finansowymi. Celem badania due diligence jest zrozumienie wszystkich aspektów przedmiotu transakcji. Proces ten obejmuje szczegółową analizę finansową, prawną, podatkową, operacyjną oraz rynkową przedsięwzięcia, pozwalającą ocenić potencjalne ryzyka i korzyści.

Due Diligence pozwala stronie kupującej na dokładne zrozumienie wszystkich istotnych faktów i okoliczności warunkujących działalność celu inwestycyjnego. Dzięki temu procesowi, inwestorzy mogą dokonać świadomych decyzji, minimalizując możliwe skutki materializacji istniejących ryzyk po dniu zawarciu transakcji. Przeprowadzenie badania jest kluczowe w szczególności w przypadku zakupu przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, gdzie nieujawnione kwestie i ryzyka mogą mieć znaczący wpływ na faktyczną użyteczność danej inwestycji. 

Przeprowadzenie badania due diligence umożliwia ujawnienie informacji mających wpływ na warunki umowy, w tym cenę, gwarancje i zapewnienia stron oraz inne istotne aspekty, co może mieć istotne znaczenie w procesie negocjacyjnym. Jego przeprowadzenie pozwala stronom na lepsze zabezpieczenie swoich interesów oraz minimalizację ryzyka wystąpienia przyszłych sporów.

Nasze podejście do procesu due diligence 

W SWGK rozumiemy, jak kluczowe dla sukcesu Twoich biznesowych przedsięwzięć jest przeprowadzenie dokładnego i skutecznego procesu due diligence. Nasze usługi zostały zaprojektowane, aby zapewnić kompleksowe i spersonalizowane wsparcie na każdym etapie planowanej transakcji. Stosowane przez nas podejście gwarantuje dokładność, wiarygodność i poufność:

Spersonalizowane rozwiązania

Badania due diligence jest dostosowane do specyfiki planowanej transakcji, począwszy od wstępnej analizy, przez szczegółową weryfikację kluczowych obszarów działalności targetu, aż po wnioski i rekomendacje zawarte w raporcie z badania. Nasze działania są zawsze skrojone na miarę zidentyfikowanych potrzeb biznesowych.

Wszechstronność ekspertyzy

Nasz zespół ekspertów posiada wieloletnie doświadczenie w różnych branżach i specjalizacjach. Oferujemy wszechstronne usługi due diligence obejmujące aspekty finansowe, prawne, podatkowe, operacyjne i rynkowe. Dzięki temu możesz mieć pewność, że żaden element potencjalnej transakcji nie zostanie pominięty.

Proaktywne zarządzanie ryzykiem

Naszym celem jest nie tylko zidentyfikowanie potencjalnych ryzyk, ale także zaproponowanie skutecznych strategii ich minimalizacji. Dzięki naszym usługom będziesz mógł podjąć świadome decyzje, zmniejszając tym samym ryzyko i zwiększając szanse na sukces Twojej transakcji.

Transparentna komunikacja

W trakcie całego procesu due diligence zapewniamy pełną przejrzystość i regularne raportowanie. Nasz zespół jest zawsze gotowy do udzielania wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pytania, zapewniając Ci pełną kontrolę nad procesem.

W SWGK jesteśmy zaangażowani w sukces naszych Klientów. Podchodzimy do każdego projektu z pełnym profesjonalizmem, dbając o szczegóły i jakość naszych usług. Nasze podejście do Twojego sukcesu odróżnia nas od konkurencji i jest gwarancją najwyższej jakości świadczonych usług.

Korzyści z profesjonalnego due diligence 

Badanie due diligence zapewnia wiele korzyści, które mogą znacząco wpłynąć na sukces Twojej transakcji. 

Optymalizacja ryzyka

Dokładna analiza pozwala zidentyfikować potencjalne ryzyka związane z transakcją, w tym prawne, finansowe, operacyjne i rynkowe. Optymalizacja pozwala inwestorom na podjęcie racjonalnej decyzji inwestycyjnej przy zachowaniu komfortu w zakresie podejmowanego ryzyka.

Zrozumienie wartości transakcji:

Analiza due diligence wspomaga ocenę realnej wartości przedmiotu transakcji, uwzględniając wszystkie istotne aktywa, zobowiązania, kontrakty, potencjalne zagrożenia i możliwości rozwoju, co stanowi kluczowy aspekt pozwalający ustalenie właściwej ceny i warunków transakcji.

Podstawy do negocjacji:

Informacje uzyskane podczas procesu due diligence stanowią fundamentalny punkt wyjścia do negocjacji warunków umowy.

Dowiedz się więcej o korzyściach wynikających z naszych usług w ramach badania due diligence, które pomogą Twojej firmie w realizacji celów biznesowych ograniczając ponoszone ryzyko i gwarantując bezpieczeństwo przeprowadzanej transakcji.

Porozmawiajmy
o Twoim biznesie

Napisz nam jak wspólnie możemy zamienić wyzwania w możliwości, a przygotujemy dla Ciebie ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.