Consulting

Raportowanie finansowe

Dlaczego raportowanie finansowe jest kluczowe dla Twojego biznesu?

Raportowanie finansowe stanowi fundament transparentności i wypełniania obowiązków sprawozdawczych w każdej firmie. Jest to nie tylko wymóg prawny, ale również kluczowe narzędzie zarządzania, umożliwiające interesariuszom, w tym inwestorom, kredytodawcom i zarządowi, dokładne zrozumienie kondycji finansowej organizacji. Dobre praktyki raportowania finansowego, oparte na polskich zasadach rachunkowości oraz międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej zapewniają jasność i spójność informacji, co jest niezbędne do podejmowania świadomych decyzji biznesowych. Odpowiednia organizacja procesu raportowania finansowego oraz sprawozdawczości umożliwia terminowe realizowanie obowiązków sprawozdawczych i zapewnienie o jakości informacji finansowych przedstawianych interesariuszom. 

 

Nasze usługi raportowania finansowego

Oferujemy kompleksowy zakres usług raportowania finansowego dla firm, zapewniając zgodność z międzynarodowymi standardami i lokalnymi zasadami rachunkowości. Świadczone przez nas rozwiązania obejmują:
  • Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z UoR, MSR/MSSF: Zapewniamy kompleksową obsługę procesu konsolidacji obejmującą przygotowanie pakietów konsolidacyjnych, wzorów sprawozdań finansowych, identyfikację różnic w politykach rachunkowości, rozpoznanie i wprowadzenie odpowiednich korekt konsolidacyjnych oraz wsparcie w obsłudze audytu finansowego.
  • Sporządzanie oraz przegląd sprawozdań finansowych zgodnych z UoR, MSR/MSSF: Oferujemy przygotowanie pełnego sprawozdania finansowego lub weryfikację poprawności sprawozdań finansowych, zapewniamy konwersję do wymaganego formatu. 
  • Nadzór księgowy: Gwarantujemy weryfikację ksiąg rachunkowych pod kątem zapewnienia zgodności z aktualnymi przepisami oraz standardami rachunkowości, bieżące wsparcie oraz konsultacje księgowe. 
  • Raportowanie zarządcze: Wspieramy w opracowaniu zautomatyzowanych raportów zarządczych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta, które będą podstawą do podejmowania świadomych decyzji strategicznych i operacyjnych.
  • Opracowanie lub modyfikację polityk rachunkowości zgodnych z UoR oraz MSR/MSSF.
  • Przygotowanie pozostałych wymaganych raportów między innymi dla GUS, NBP.

Jakie korzyści niesie raportowanie finansowe?

Rzetelne raportowanie finansowe niesie za sobą szereg dodatkowych korzyści dla firm, niezależnie od ich wielkości czy branży, w której działają:
  • Zwiększona transparentność: Przejrzyste i zgodne ze standardami raportowanie finansowe zwiększa wiarygodność firmy, budując zaufanie wśród inwestorów, kredytodawców i innych interesariuszy.
  • Poprawa zarządzania i planowania: Rzetelne raporty finansowe są istotne dla oceny wydajności i stabilności finansowej firmy, umożliwiają monitorowanie wydajności i postępów w realizacji celów, a na ich podstawie zarządy mają możliwość efektywnie zarządzać zasobami firmy, planować inwestycje oraz strategię rozwoju.
  • Ułatwienie dostępu do finansowania: Firmy, które dostarczają wyczerpujące, zgodne z standardami oraz wysokiej jakości raporty finansowe, mają ułatwiony dostęp do finansowania zewnętrznego, poprzez zwiększenie poziomu zaufania ze strony instytucji finansowych oraz potencjalnych inwestorów. 

 

Świadczymy usługi zapewniające zgodność regulacyjną, a także analizujemy procesy oraz obszary wymagające usprawnień mając na celu poprawę efektywności raportowania finansowego u naszych klientów, które są czynnikami niezbędnymi do osiągnięcia długoterminowego sukcesu.

Porozmawiajmy
o Twoim biznesie

Napisz nam jak wspólnie możemy zamienić wyzwania w możliwości, a przygotujemy dla Ciebie ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.