Jagoda Gołębiewska

Partner SWGK, Doradca Podatkowy

Specjalistka w obszarze usług audytu i doradztwa, posiadająca ekspercką wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej. Świadczy usługi szerokorozumianego doradztwa gospodarczego i transakcyjnego, w tym badania due diligence, wyceny przedsiębiorstw oraz modelowanie finansowe, mające na celu optymalizację finansów firm i instytucji.

Prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w ramach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz dla związków rewizyjnych i przedsiębiorstw, jest ekspertką w obszarze międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, przepisów rachunkowości, podatków oraz cen transferowych.

Z SWGK związana jest od ponad 20 lat, stojąc na czele Grupy SWGK jako Partner. Kieruje zespołem doradztwa gospodarczego i podatkowego, odpowiada również za produkty IT, stanowiące marki własne Grupy SWGK.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Zarządzania, specjalność Inwestycje Kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa, gdzie ukończyła również studia doktoranckie. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji dotyczące prawa karnego skarbowego i gospodarczego. Absolwentka studiów na zagranicznej wyższej szkole nauk społecznych Geneva Graduate Institute, Negotiating and Policy Making

Kontakt e-mail: jagoda.golebiewska@swgk.pl

 

Porozmawiajmy
o Twoim biznesie

Napisz nam jak wspólnie możemy zamienić wyzwania w możliwości, a przygotujemy dla Ciebie ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.