Consulting

Opiniowanie sporów i roszczeń

Opiniowanie sporów i roszczeń

 

Dynamiczne warunki biznesowe, w których działają współczesne przedsiębiorstwa, stwarzają nie tylko możliwości rozwoju, ale również niosą za sobą ryzyko wystąpienia różnorodnych konfliktów, a w szczególności szkód o charakterze gospodarczym. Mogą one wynikać z relacji z kontrahentami, interakcji z organami władzy publicznej, a także z innych, mniej przewidywalnych okoliczności. Spory związane z wystąpieniem szkody lub utraconych korzyści bezpośrednio wpływają na sytuację finansową przedsiębiorstwa lub wartość majątku jego właścicieli. Skuteczne zarządzanie ryzykiem w sporach biznesowych wymaga nie tylko rozumienia prawa, ale również specjalistycznej wiedzy ekonomicznej.

 

Kompleksowa analiza ekonomiczna sporów

 

Analizy ekonomiczne sporządzane przez SWGK obejmują szeroki zakres przedmiotowy – od oceny opłacalności inwestycji, przez analizę przepływów pieniężnych, po ocenę oszacowania wartości firmy. Kompleksowość stosowanych analiz zapewnia naszym Klientom mocną pozycję negocjacyjną i argumentacyjną. Zakres przedmiotowy sporów i roszczeń możliwych przez nas do zaopiniowania jest katalogiem otwartym, w którym szczególnie wyróżniamy:

Weryfikacja wyceny firmy:

Jeżeli nie jesteś pewien co do prawidłowości posiadanej wyceny firmy lub wyceny dostarczonej przez drugą stronę, możemy dokonać jej pełnej weryfikacji. Ocenimy szczegółowo wszystkie jej aspekty merytoryczne i metodologiczne, wydając końcową rekomendację.

Wycena szkód gospodarczych:

Jeżeli Twoja firma w wyniku działania innego podmiotu poniosła szkodę gospodarczą (np. utraciła oczekiwany przychód, poniosła wyższe koszty, zmniejszyła się wartość jej udziałów), do skutecznego dochodzenia swoich roszczeń Twój biznes będzie potrzebował precyzyjnie określonych wartości. Opracujemy dla Ciebie pełen raport z wyceny wartości szkody gospodarczej lub utraconych korzyści, zgodnie z powszechnie akceptowanymi technikami wyceny. Wykorzystasz nasze oszacowanie na etapie negocjacji lub w sprawie sądowej.

Analiza wystąpienia przesłanek upadłościowych:

Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują sankcje dla członków zarządu, którzy nie zgłosili wniosku
o upadłość spółki w odpowiednim terminie, a ponadto solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki w takiej sytuacji. Na potrzeby sprawy sądowej, ubezpieczyciela lub dla Twoich własnych celów, możemy dokonać weryfikacji wystąpienia przesłanek do zgłoszenia upadłości w oparciu o analizę finansową i predykcyjne modele ekonometryczne.

Ocena prowadzenia ksiąg rachunkowych lub systemu kontroli wewnętrznej:

Na potrzeby sprawy sądowej lub postępowania przed innymi organami możemy dokonać oceny prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i innymi przepisami, a także zweryfikować funkcjonowanie w firmie systemu kontroli wewnętrznej, szczególnie w kontekście wpływu na system rachunkowości i obieg dokumentów.

Analizy zarządcze i kontrolingowe:

Zaprojektujemy, przeprowadzimy
i szczegółowo udokumentujemy niestandardowe analizy o charakterze zarządczym lub kontrolingowym, w szczególności dla obszarów związanych z kontrolą kosztów produkcyjnych lub zarządu, opłacalności projektu inwestycyjnego, marżowości
i zyskowności. Nasze analizy są zawsze zgodne ze standardami rachunkowości i innymi stosownymi w danym przypadku przepisami, a także oparte są na metodach analizy zarówno ugruntowanych w literaturze ekonomicznej, jak i opracowanych autorsko.

Proces opiniowania sporów i roszczeń

 

Opiniowanie sporów i roszczeń, a w szczególności wartości szkody gospodarczej, to proces wymagający nie tylko wiedzy ekonomicznej, ale również doświadczenia i zrozumienia procesów finansowych w przedsiębiorstwie. 

Analiza sporu lub roszczenia

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, aplikując metodykę wnioskowania dostosowaną do specyfiki i wymagań klienta. Proces ten zazwyczaj rozpoczynamy od wstępnej analizy sytuacji oraz potrzeb klienta lub jego pełnomocnika, która pozwala zidentyfikować kluczowe obszary do dalszych analiz.

Analizy i wnioskowanie

Przedstawiane przez nas wnioski są oparte na analizie ekonomicznej, dodatkowo suplementowanej analizami o charakterze finansowym, matematycznym lub statystycznym. Niezbędne narzędzia badawcze oraz metodologia są każdorazowo dobierane w kontekście przedmiotu analizy oraz dostępnych danych.

Opracowanie opinii ekonomicznej

W oparciu o pozyskane dokumenty, informacje oraz dane finansowe, a także dokonane na ich podstawie analizy, przygotujemy szczegółową opinię o charakterze ekonomicznym, przedstawiającą uzyskane wnioski, metodologię wnioskowania oraz pozostałe źródła.

Dlaczego warto wybrać nasze usługi?

Decyzja o wyborze SWGK oznacza postawienie na profesjonalizm, doświadczenie i indywidualne podejście. Dzięki naszym ekspertom, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w opiniowaniu sporów i roszczeń, a także wycenie szkód gospodarczych, oferujemy usługi na najwyższym poziomie. Zespół SWGK nieustannie monitoruje zmieniające się otoczenie prawne i tendencje rynkowe, aby zapewnić aktualność i skuteczność naszych analiz.

 

Jesteśmy partnerem, który rozumie Twoje potrzeby oraz istotność przedstawianych wniosków.
Uzyskanie zewnętrznej opinii ekspertów w zakresie ekonomii zwiększy Twoje bezpieczeństwo prawne oraz umożliwi dokładniejsze planowanie strategii w kontekście prowadzonego sporu.

Porozmawiajmy
o Twoim biznesie

Napisz nam jak wspólnie możemy zamienić wyzwania w możliwości, a przygotujemy dla Ciebie ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.