Audyt

Badanie planów połączeń, podziałów i przekształceń

W ramach naszych usług audytorskich oferujemy kompleksowe badanie planów połączeń, podziałów i przekształceń zgodnie z zapisami Kodeksu Spółek Handlowych (KSH). 

Skorzystaj z naszego profesjonalnego podejścia oraz bogatego doświadczenia w zakresie restrukturyzacji spółek, aby osiągnąć sukces w realizacji swoich strategicznych celów biznesowych

 

Nasze usługi audytorskie obejmują:

 

  • Badania planu połączenia

O istotności badania planu połączenia w zakresie jego poprawności i rzetelności świadczy fakt, że w procesie łączenia spółek kapitałowych plan połączenia podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 502 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH).

W ramach badania planu oceniamy, czy plan połączenia zawiera kompleksową, rzetelną i obiektywną informację na temat przewidywanych skutków połączenia łączących się spółek. Naszej analizie podlegają również aspekty ekonomiczne jak wpływ połączenia na wyniki finansowe, strukturę kapitałową oraz wartość akcji spółki. 

W rezultacie badania planu połączenia nasi klienci uzyskują rzetelną i kompleksową informację, która pozwala im podejmować świadome decyzje dotyczące przyszłości swoich inwestycji w kontekście planowanego połączenia spółek kapitałowych.

  • Badania planu podziału

Badanie planu podziału jest kluczowym etapem w procesie podziału majątku spółki i ma na celu zapewnienie, że podział ten będzie przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz będzie zabezpieczał interesy wszystkich zaangażowanych w sprawę podziału stron.

Nasze badania obejmuje procesy tj.: analiza dokumentacji, weryfikacja jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, ocena prawidłowości analizy finansowej czy weryfikacja zabezpieczenia dla wszystkich zaangażowanych stron. 

  • Badania planu przekształcenia 

Przekształcenie spółki to złożony proces, który wymaga precyzyjnego działania na wielu płaszczyznach. Wymaga on dogłębnej analizy, planowania oraz skrupulatnego wdrożenia, aby zapewnić jego skuteczność i zminimalizować ryzyko dla wszystkich zaangażowanych w proces stron.

Skuteczne przekształcenie spółki może przynieść wiele korzyści jak poprawa efektywności, dostosowanie do zmieniających się warunków rynkowych oraz zwiększenie wartości dla wspólników. Jednak aby osiągnąć te cele, konieczne jest staranne przygotowanie i przeprowadzenie procesu przekształcenia. 

Podczas badania koncentrujemy się na szczegółowej ocenie wszystkich aspektów planu, w tym jego zgodności z przepisami prawa, celowości i skuteczności proponowanych rozwiązań oraz wpływu na interesy jego wspólników bądź akcjonariuszy. 

 

Nasze podejście do badania planów połączeń, podziałów i przekształceń

Analiza strategiczna

Nasz proces analizy strategicznej identyfikuje obszary, w których możliwa jest optymalizacja, oraz potencjalne korzyści, które mogą wyniknąć z restrukturyzacji Twojej organizacji

Zwiększenie efektywności operacyjnej

Pomożemy Twojej spółce zwiększyć efektywność jej działalności operacyjnej poprzez szczegółowe zaplanowanie i optymalne wykorzystanie zasobów dostępnych w spółkach podlegających badaniu. Dzięki naszym usługom, Twoja firma może osiągnąć wyższy poziom efektywności, co przyczyni się do poprawy wyników finansowych i konkurencyjności na rynku

Dostosowanie do dynamicznych zmian warunków rynkowych

Nasze usługi badania planów połączeń, podziału i przekształcenia spółek są projektowane z myślą o dynamicznych zmianach warunków rynkowych, zapewniając Twojej firmie solidne fundamenty do efektywnego funkcjonowania w niestabilnym środowisku biznesowym

Porozmawiajmy
o Twoim biznesie

Napisz nam jak wspólnie możemy zamienić wyzwania w możliwości, a przygotujemy dla Ciebie ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.