Firmy audytorskie w Polsce

Firmy audytowe to wyspecjalizowane jednostki, których głównym zadaniem jest ograniczenie ryzyka wynikającego z dostarczenia nieprawidłowych lub mających niską jakość informacji uzyskiwanych ze sprawozdań finansowych.

Główną specjalnością firm audytorskich jest przeprowadzanie obligatoryjnych audytów sprawozdań finansowych, mogących również przynieść wiele niezwykle cennych informacji. Jeśli dodatkowo firma audytowa przeprowadzi precyzyjną analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, w zdecydowanej większości przypadków takie postępowanie umożliwi wskazanie oraz wyeliminowanie popełnianych błędów w administrowaniu firmą, ograniczeniu zbędnych kosztów bądź wydatków. Działania prowadzone przez firmy audytowe pozwalają m.in. znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie kroki należy podjąć w celu poprawienia rentowności przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, zwiększenia sprzedaży danego produktu bądź usługi, wzmocnienia wizerunku marki na rynku lub poprawienia relacji z klientami.

Usługi świadczone przez firmy audytorskie

Zakres usług wykonywanych przez firmy audytorskie w Polsce regulują przepisy prawne oraz organizacje zrzeszające i nadzorujące biegłych rewidentów. W naszym kraju jest to przede wszystkim Ustawa z 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Grupa SWGK zajmuje 11. miejsce wśród największych firm audytorskich w Polsce, stanowiąc jedną z wiodących spółek audytorsko-doradczych w kraju. Wiedza, wieloletnie doświadczenie oraz zaangażowanie naszych pracowników przekładają się na najwyższą jakość usług, które świadczymy zarówno dla małych przedsiębiorstw, jak również dużych grup kapitałowych.

Świadczone przez naszą firmę audytorską usługi obejmują m.in.:

  • badania statutowych sprawozdań finansowych,
  • badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
  • audyty projektów i programów unijnych,
  • badania formy i treści prospektów emisyjnych,
  • badania planów przekształceń spółek.