Audyt księgowy

Audyt księgowy najczęściej jest przeprowadzany dla spełnienia warunków ustawowych zawartych w art. 64 ustawy o rachunkowości, a także na żądanie zarządu spółki bądź organów zatwierdzających, odnośnie sprawdzenia prawidłowości oraz solidności wykonanego sprawozdania księgowego.

Audyt księgowy oferowany przez Grupę SWGK stanowi w pełni profesjonalną kontrolę oraz walidację przedsiębiorstwa pod kątem rachunkowości, wycenę jego majątku oraz precyzyjną analizę perspektyw jego rozwoju. Sprawozdanie księgowe przygotowane przez naszych biegłych rewidentów dostarcza niezbędnej wiedzy dotyczącej niezwykle ważnej dziedziny
w funkcjonowaniu każdej spółki, jaką jest księgowość, której możliwość zweryfikowania daje szczegółowy audyt wewnętrzny.

Księgowość – audyt na najwyższym poziomie

Wiele firm nie posiada własnego działu audytu księgowego. Niezależni eksperci z Grupy SWGK, wykonując audyt z zakresu księgowości, dokonują oceny i monitoringu zarządzania finansami w spółce, a także udzielają fachowych wskazówek dotyczących poprawy aktualnej sytuacji w przedsiębiorstwie.

W ramach audytu księgowego obejmującego kontrolę ksiąg i procedur rachunkowych, nasi specjaliści świadczą następujące usługi:

  • doradztwo w zakresie dostosowania i włączenia działu księgowego zarówno do struktur, jak i procesów wewnętrznych,
  • weryfikację spraw kadrowych i płacowych,
  • grupowanie operacji gospodarczych na kontach,
  • wycenę aktywów i pasywów,
  • przeszkolenie personelu zatrudnianego w księgowości,
  • przebudowę księgowości.