Kontakt

SWGK

Biuro w Poznaniu:
ul. Wojskowa 4
60-792 Poznań
tel.: (61) 866 67 88
fax: (61) 866 68 21
e-mail: biuro@swgk.pl

Biuro w Katowicach:
ul. Chorzowska 108a
40-101 Katowice
tel. (32) 733 20 50

Jagoda Gołębiewska

Produkty IT

jagoda.golebiewska@swgk.pl

+ 48 61 866 67 88

Jagoda Gołębiewska

Dział Cen Transferowych SWGK Podatki, SWGK Consulting

jagoda.golebiewska@swgk.pl

+ 48 61 866 67 88

Magdalena Krajewska-Starzak

SWGK Księgowość, biuro w Katowicach

magdalena.krajewska@swgk.pl

+ 48 32 733 20 50
SWGK Audyt Polska Sp. z o.o.

ul. Wojskowa 4
60-792 Poznań

KRS 0000662621
NIP 7792457686
REGON 366530970

Kapitał zakładowy - 56.850 zł
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

SWGK Podatki Sp. z o.o.

ul. Wojskowa 4
60-792 Poznań

KRS 0000260494
NIP 7792294095
REGON 300355774

Kapitał zakładowy - 68.500 zł
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

SWGK Księgowość Sp. z o.o.

ul. Wojskowa 4
60-792 Poznań

KRS 0000231500
NIP 7792251890
REGON 300011224

Kapitał zakładowy - 50.000 zł
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

SWGK Consulting Sp. z o.o.

ul. Wojskowa 4
60-792 Poznań

KRS 0000378912
NIP 7792388672
REGON 301679800

Kapitał zakładowy - 450.000 zł.
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

SWGK IT Sp. z o.o. Sp.k

ul. Wojskowa 4
60-792 Poznań

KRS 0000350688
NIP 7792371565
REGON 301378694

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

SWGK Avatar Sp. z o.o.

ul. Chorzowska 108a
40-101 Katowice

KRS 0000347986
NIP 6351808127
REGON 241489951

Kapitał zakładowy - 45.000 zł
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji mailowej/rozmowy telefonicznej jest SWGK Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wojskowej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000563325, e-mail: biuro@swgk.pl, nr tel. 61 866 67 88 (dalej także jako Spółka).

2. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy lub przedstawienia oferty handlowej – w zależności od treści Państwa zapytania.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b lub § 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) – w zależności od treści Państwa zapytania.

4. Kategorie odbiorców danych osobowych: Zarządy i/lub Menedżerowie z poszczególnych Spółek Grupy SWGK w zależności od zakresu merytorycznego zapytania o ofertę handlową.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 2 powyżej, tj. do zawarcia umowy i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy.

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do odwołania zgody w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody.

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy lub przedstawienia oferty handlowej.