Doradztwo korporacyjne

Połączenia, podziały, przekształcenia

Eksperckie doradztwo w połączeniach, podziałach
i przekształceniach spółek

 

Czym są połączenia, podziały i przekształcenia spółek?

Nowelizacje przepisów prawa, zmieniająca się koniunktura, okazja inwestycyjna, poszerzenie zasięgów firmy czy wspólne z innym podmiotem przedsięwzięcie biznesowe, to tylko niektóre przykłady działań, które mogą wymagać reorganizacji Twojej spółki. Połączenia, podziały i przekształcenia to szeroko rozumiane działania restrukturyzacyjne uregulowane w Kodeksie spółek handlowych, zmierzające do dostosowania Twojego przedsiębiorstwa do dynamicznie ewoluujących wyzwań biznesowych.

Przekształceniem spółki nazywamy proces zmiany formy prawnej podmiotu w inną formę prawną. W ramach przekształcenia zmienisz spółkę kapitałową w inną spółkę kapitałową lub w spółkę osobową. Na tej samej zasadzie przekształcisz także spółki osobowe. Przekształcenia są szczególnie interesującym wyjściem w perspektywie nieustannych zmian prawa podatkowego.

Pomimo, że Twój biznes zaczął funkcjonować w nowej organizacji prawnej, nadal przysługują mu wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki. Tym samym, umowy biznesowe będą płynnie kontynuowane przez Twoją firmę w nowej formie prawnej, bez konieczności zawierania dodatkowych aneksów czy porozumień zmieniających. Należy pamiętać, że Kodeks spółek handlowych przewiduje wyjątki od zasady kontynuacji w przypadku niektórych decyzji administracyjnych.

Połączenie to z kolei proces, który pozwoli uporządkować strukturę Twojego biznesu czy ukształtować go zgodnie z Twoimi aktualnymi potrzebami. Prawo handlowe przewiduje dwa sposoby połączenia spółek: połączenie przez przejęcie, a także połączenie przez zawiązanie nowego podmiotu. Spółka przejmowana lub spółki łączące się, z dniem przekształcenia ulegają automatycznemu rozwiązaniu. W obu przypadkach wspólnicy rozwiązywanych spółek otrzymują nowe udziały – odpowiednio w spółce przejmującej lub w spółce nowo powstałej. Podmiot przejmujący albo podmiot nowo zawiązany z dniem połączenia przejmuje cały majątek oraz wstępuje z we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się. Przedsiębiorcy cenią sobie połączenia, zwracając uwagę na uniwersalny charakter tego typu rozwiązania.

Podziały stanowią doskonałą opcję w przypadku potrzeby odłączenia części firmy, na przykład w celu jej sprzedaży lub dywersyfikacji ryzyka w strukturze holdingowej. Podzielić można wyłącznie spółki kapitałowe oraz spółkę komandytowo-akcyjną. Prawo handlowe wyróżnia pięć możliwości przeprowadzenia podziału. Różnice procedur polegają przede wszystkim na skutkach dla spółki dzielonej – w przypadku niektórych z nich spółka dzielona, po zakończeniu procesu, przestanie istnieć. W toku niektórych podziałów może dojść do zawiązania nowych podmiotów.

Nasze usługi w zakresie reorganizacji spółek

W ramach świadczonych usług realizujemy wszystkie przedstawione warianty reorganizacji. Niezależnie czy przekształcasz spółkę jawną w spółkę komandytową, łączysz dwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy zamierzasz podzielić spółkę akcyjną poprzez wydzielenie części jej majątku na inny podmiot – SWGK zapewni Tobie wsparcie w całym procesie, od A do Z. 

Kompleksowe wsparcie w połączeniach, podziałach
i przekształceniach spółek

SWGK oferuje kompleksowe wsparcie przy realizacji procedur połączenia, przekształcenia oraz podziału. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu, wspólnie z Tobą przeprowadzimy reorganizację od planowania i fazy koncepcyjnej, przez realizację procesu, aż po doradztwo po-restrukturyzacyjne. Dopilnujemy, aby wszystkie aspekty procedury, w tym w szczególności kwestie prawne, podatkowe i finansowe zostały zrealizowane zgodnie z prawem oraz w możliwie korzystnym wariancie dla Ciebie i Twojej firmy.

Konsultacja

Przed przystąpieniem do któregokolwiek procesu reorganizacji, omówimy Twoje intencje oraz potrzeby, aby dobrać możliwie optymalny wariant działania.

Opinia prawna

Jeżeli planowane przez Ciebie przedsięwzięcie biznesowe może zostać zrealizowane na kilka alternatywnych sposobów, przygotujemy dla Ciebie spersonalizowane memorandum przedstawiające możliwe scenariusze postępowania i ich skutki.

Interdyscyplinarne działanie

Nasz zespół zapewni Tobie kompleksowe wsparcie przy realizacji całego procesu.

Rejestracja i zgłoszenia

W ramach naszej usługi złożymy w Twoim imieniu stosowny wniosek sądowy o zarejestrowanie dokonanej reorganizacji, a także dokonamy wszelkich innych niezbędnych zgłoszeń do organów i urzędów.

Z SWGK zmiany w prawie czy okazje biznesowe nie będą dla Ciebie wyzwaniem. Zareaguj i dostosuj strukturę organizacji swojego biznesu korzystając z naszego profesjonalnego wsparcia i wieloletniego doświadczenia.