Audyt

Badanie Sprawozdań Finansowych

Dlaczego badanie sprawozdania finansowego jest kluczowe dla Twojego biznesu?

Sprawozdanie finansowe, które przedstawia sytuację finansową oraz wyniki rocznej działalności przedsiębiorstwa, jest kluczowym narzędziem zarządzania finansami oraz głównym źródłem informacji o kondycji przedsiębiorstwa dla jego interesariuszy.

Aby ustrzec się przed błędami w sprawozdaniach finansowych warto rozważyć skorzystanie z usług audytu finansowego polegającego na badaniu sprawozdania finansowego.

Badanie sprawozdania finansowego to proces przeprowadzany w SWGK przez zespół biegłych rewidentów, który ma na celu ocenę sprawozdania finansowego pod kątem jego wiarygodności, rzetelności oraz zgodności z obowiązującymi standardami rachunkowości i przepisami prawnymi.

Korzyści z przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego nie ograniczają się wyłącznie do wykrywania błędów w sprawozdaniu finansowym, lecz także obejmują identyfikację obszarów, w których można usprawnić procedury z zakresu księgowości, sprawozdawczości oraz kontroli wewnętrznej. Badanie sprawozdania finansowego przyczynia się również do zwiększenia efektywności działalności firmy, dlatego podmioty niepodlegające obowiązkowi corocznego badania sprawozdania finansowego powinny rozważyć jego przeprowadzenie.

Co daje Twojej firmie badanie sprawozdania finansowego?

W SWGK biegli rewidenci przeprowadzają badanie sprawozdania finansowego zarówno dla podmiotów zobowiązanych do ich przeprowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak i dla podmiotów, które są świadome wartości wynikających z takiego badania. 

W ramach usług z zakresu badań sprawozdań finansowych przeprowadzamy:

  • Badanie i przegląd jednostkowych sprawozdań finansowych według PSR, MSR/MSSF, HGB i US GAAP
  • Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych według PSR, MSR/MSSF, HGB i US GAAP
  • Badanie i weryfikację pakietów konsolidacyjnych

Celem zespołu biegłych rewidentów SWGK jest zapewnienie specjalistycznego wsparcia Twojej firmie w zakresie sprawozdawczości finansowej. Doskonale rozumiemy, że badanie sprawozdania finansowego to proces złożony, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasze procedury badania były możliwie najmniej uciążliwe dla naszych Klientów, a samo badanie przebiegałoby w sposób efektywny i terminowy.

Wiarygodność, kompletność i rzetelność

Poprzez badanie sprawozdania finansowego uzyskasz pewność, że dane w nim zawarte są wiarygodne, rzetelne i kompletne, co będzie miało również wpływ na podejmowanie decyzji biznesowych związanych z rozwojem przedsiębiorstwa.

Zgodność z przepisami i standardami

Zapewnimy, że sprawozdanie finansowe Twojej firmy będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi co pozwoli zniwelować ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji prawnych dla Twojej firmy.

Identyfikacja ryzyk

Zidentyfikujemy potencjalne obszary ryzyka. Dzięki temu Twoje przedsiębiorstwo będzie mogło dostosować swoje działania i procedury celem minimalizacji konwekcji w przypadku ich uprawdopodobnieni.

Podniesienie standardów sprawozdawczości

Podniesiemy standardy sprawozdawczości w Twojej firmie, co przyczyni się do zwiększenia przejrzystości i integralności działalności firmy, przynosząc wymierne korzyści w długoterminowej perspektywie jej działalności.