Zespół

Podstawą naszych działań jest praca w multidyscyplinarnym zespole. SWGK tworzą praktycy specjalizujący się w doradztwie w dziedzinie finansów, audycie i podatkach.

Dariusz Sarnowski

Wspólnik

Dariusz Sarnowski ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, ma uprawnienia biegłego rewidenta. Jego specjalnością są rynki kapitałowe oraz rozwój produktów związanych z technologiami informatycznymi. Karierę zawodową rozpoczął w wydziale doradztwa Departamentu Rynków Kapitałowych WBK SA. Następnie był menadżerem Trade Institute - Reemtsma Polska SA. (obecnie Imperial Tobacco). Pracował również w polskich i międzynarodowych firmach audytorskich. W trakcie swojej kariery był członkiem organów zarządzających i nadzorczych  firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.