Wojciech Komer

Stanowisko: 
Wspólnik

Wojciech Komer jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalności Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie MSR/MSSF. Specjalizuje się w obszarach cen transferowych, wycen przedsiębiorstw, ekspertyz ekonomicznych, biznesplanów oraz analiz branżowych. Karierę zawodową rozpoczął w firmie Usługi Audytorskie DGA Sp. z o.o. Ze spółką SWGK, a wcześniej HLB Sarnowski & Wiśniewski związany jest od początku jej istnienia. Wiedzę zawodową poszerza także w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego, gdzie trwa jego przewód doktorski.

Wszystkie stanowiska: 
SWGK Księgowość, SWGK Podatki, SWGK Audyt Polska