Paweł Wiśniewski

Stanowisko: 
Wspólnik

Paweł Wiśniewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Współzałożyciel SWGK, a wcześniej HLB Sarnowski & Wiśniewski. Specjalizuje się w obszarach zarządzania ryzykiem cen transferowych, kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwach oraz doradztwie w procesie fuzji i przejęć. W swojej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte na stanowiskach kierowniczych w podmiotach z branży wydawniczej oraz w Dziale Kredytów Trudnych PKO BP.