Kreator dokumentacji podatkowych

Kreator Dokumentacji Podatkowych będzie zaawansowanym narzędziem przeznaczonym do kompleksowego zarządzania procesem sporządzania dokumentacji podatkowych (transfer pricing) w grupach kapitałowych oraz w podmiotach, które corocznie dokonują wielu transakcji z podmiotami powiązanymi.

Wytworzone we współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym narzędzie będzie unikatowym na polskim rynku rozwiązaniem informatycznym sygnowanym przez ekspertów SWGK, którzy doświadczenie w obszarze cen transferowych zdobywali w trakcie realizacji kilkuset projektów, przygotowując kilka tysięcy dokumentacji podatkowych.

Kreator Dokumentacji Podatkowych i jego najważniejsze funkcjonalności

Oprócz podstawowej funkcji, jaką będzie przygotowanie dokumentacji cen transferowych local file, program zaoferuje szereg dodatkowych funkcjonalności:

  • ułatwi zarządzanie procesem przygotowania dokumentacji cen transferowych: od identyfikacji transakcji, przez zebranie i analizę danych, aż po sporządzenie dokumentacji podatkowych local file i master file,
  • pozwoli na scentralizowanie oraz znaczną automatyzację procesu przygotowania dokumentacji,
  • umożliwi znaczną oszczędność czasu i kosztów – dzięki opcjom tworzenia dokumentacji „czasowych” (dla kolejnych lat) oraz „lustrzanych”  dzięki czemu użytkownik zyska pewność, że każda dokumentacja transfer pricing sporządzana w ramach grupy jest w pełni spójna,
  • ułatwi koordynację pracy zespołu odpowiedzialnego za sporządzanie dokumentacji – dzięki modułowi do zarządzania zadaniami,
  • pozwoli na przechowywanie w bazie danych gotowych dokumentacji oraz wszystkich załączników (umów, porozumień, analiz i danych rynkowych) w dowolnym formacie (pliki PDF, JPG, pliki pakietu Microsoft Office),
  • program będzie dostosowany do aktualnych wymogów polskiego ustawodawstwa i wytycznych OECD w zakresie cen transferowych,
  • program będzie dostępny także z interfejsem w języku angielskim, co pozwoli na jego wdrożenie w międzynarodowych grupach kapitałowych,
  • Licencja będzie udzielana jest na nieograniczoną ilość stanowisk oraz umożliwi sporządzanie dokumentacji podatkowych bez ograniczeń ilościowych,
  • od samego początku, tj. wytworzenia, opiekę merytoryczną i suport nad programem sprawują biegli rewidenci, doradcy podatkowi, prawnicy oraz księgowi z SWGK dzięki czemu będzie on zawsze zgodny z aktualnymi regulacjami prawnymi.