Sporządzanie dokumentacji podatkowych

Oferujemy kompleksowe usługi sporządzania dokumentacji podatkowych dla transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach ustaw o podatku dochodowym oraz z uwzględnieniem wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych.

Celem sporządzania dokumentacji podatkowych jest wykazanie, że warunki transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi nie odbiegają od warunków rynkowych.

Sporządzanie dokumentacji chroni podatnika przed 50% stawką podatku od doszacowanego dochodu oraz przed konsekwencjami wynikającymi z kodeksu karnego skarbowego.

W jaki sposób odbywa się sporządzane dokumentacji?

Nasze rozwiązanie umożliwia sporządzanie dokumentacji m.in. w odniesieniu do następujących transakcji zawieranych między podmiotami powiązanymi:

  • sprzedaż/zakup towarów handlowych,
  • sprzedaż/zakup surowców do produkcji,
  • usługi zarządcze i doradcze,
  • usługi budowlane i montażowe,
  • sprzedaż/zakup środka trwałego,
  • udzielenie/otrzymanie pożyczki.