Podatki

SWGK kompleksowo doradza w zakresie podatków

Naszym celem jest minimalizacja ryzyka podatkowego oraz wypracowywanie zindywidualizowanych, efektywnych rozwiązań dla naszych Klientów. Dzięki wnikliwej analizie firmy Klienta jako całości, pakiet usług dostosowujemy do potrzeb i charakteru jego bieżącej działalności. Łączymy wiedzę doradców podatkowych z praktyką działania prawników i doradców finansowych. Naszą specjalnością są transakcje niestandardowe zazwyczaj połączone z transakcjami kapitałowymi, a także doradztwo w zakresie ryzyka cen transferowych w obrocie pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Nasze doświadczenie

Obsługujemy ponad 100 Klientów z wielu sektorów gospodarki, począwszy od nieruchomości, przez branżę produkcyjną, FMCG aż po branżę lotniczą czy energetyczną.

Dla naszych Klientów sporządziliśmy dotychczas kilka tysięcy dokumentacji podatkowych i doradzaliśmy przy kilkudziesięciu kontrolach w zakresie cen transferowych (także w trybie 7-dniowym).

Szczegółowy zakres usług:

Ceny transferowe:

 • audyt w zakresie ryzyka cen transferowych
 • przygotowanie dokumentacji podatkowych
 • wdrożenie polityki cen transferowych
 • opracowania benchmarking study
 • opracowanie modeli rozliczeń usług koncernowych
 • szkolenia z cen transferowych
 • pogotowie kryzysowe w przypadku kontroli podatkowych
 • narzędzia IT wspomagające przygotowanie i zarządzanie dokumentacjami podatkowymi (więcej)

Bieżące doradztwo podatkowe:

 • bieżące doradztwo podatkowe w formie konsultacji telefonicznych lub notatek przesyłanych drogą elektroniczną
 • sporządzanie pisemnych opinii i memorandów podatkowych
 • przygotowywanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego
 • szkolenia dedykowane dla działów finansowo – księgowych Klienta

Audyt podatkowy lub due diligence w obszarze podatkowym:

 • weryfikacja prawidłowości rozliczeń podatkowych we wskazanych przez Klienta obszarach oraz w wybranym okresie

Postępowanie podatkowe i sądowe:

 • opracowywanie strategii na potrzeby prowadzonego postępowania podatkowego lub przed jego wszczęciem
 • nadzór i weryfikacja czynności organów podatkowych dokonywanych w ramach kontroli skarbowej i podatkowej
 • sporządzanie odwołań do organów wyższej instancji oraz skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • reprezentacja Klientów przed organami podatkowymi i wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Planowanie podatkowe:

 • planowanie obciążeń podatkowych w bieżącej działalności gospodarczej
 • planowanie podatkowe transakcji kapitałowych z wykorzystaniem zarówno krajowych, jak i międzynarodowych struktur podatkowych
 • realizacja optymalnych podatkowo procesów fuzji, przejęć oraz pozostałych procesów reorganizacyjnych (aporty, przekształcenia formy prawnej)