Księgowość

Księgowość wspierająca w podejmowaniu decyzji biznesowych

Prowadząc księgi rachunkowe Klienta dostarczamy wsparcia w podejmowaniu decyzji biznesowych, na bieżąco i wiarygodnie informując o sytuacji majątkowej  oraz wyniku finansowym firmy. Klientom zapewniamy indywidualnego opiekuna, którego podstawowym zadaniem jest dobranie najbardziej efektywnych rozwiązań z punktu widzenia działalności Klienta. Prowadząc księgi zapewniamy jednocześnie bezpośredni dostęp do innych, komplementarnych usług (doradztwa podatkowego, rachunkowego lub finansowego). 

Jesteśmy do dyspozycji naszych klientów w biurach w Poznaniu, Śremie i Katowicach (adresy naszych biur).

Nasze doświadczenie

Obsługę księgową oraz kadrowo-płacową realizujemy dla ponad 150 Klientów, w tym także dla podmiotów notowanych na GPW. Usługi nadzoru księgowego świadczymy między innymi dla podmiotów z branży produkcji przemysłowej i spożywczej.

Controlling i księgowość online wdrożyliśmy i realizujemy między innymi w grupie podmiotów zarządzających funduszami venture capital.

Szczegółowy zakres usług:

Outsourcing finansowo - księgowy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • rozliczenia oraz sprawozdawczość podatkowa (VAT, CIT, PIT)
 • sprawozdawczość GUS, NBP, Intrastat
 • raportowanie zarządcze
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • obsługa badania sprawozdania finansowego
 • reprezentowanie podatnika w razie kontroli podatkowych

Nadzór księgowy:

 • bieżąca weryfikacja ksiąg rachunkowych w okresach miesięcznych
 • weryfikacja sporządzanych deklaracji podatkowych oraz pozostałych sprawozdań (GUS, NBP)
 • wsparcie podczas kontroli skarbowych i podatkowych oraz ZUS
 • bieżące konsultacje w obszarze rachunkowości i podatków
 • nadzór nad przygotowywaniem rocznego sprawozdania finansowego
 • weryfikacja rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych oraz deklaracji podatkowej (CIT- 8)

Doradztwo finansowo – księgowe:

 • opracowanie polityki rachunkowości wraz z wykazem kont księgowych dostosowanym do specyfiki działalności Klienta
 • ustalenie miejsc powstawania kosztów (MPK) zgodnie z potrzebą Klienta wraz z przygotowaniem indywidualnych raportów zarządczych
 • wsparcie w zakresie sporządzania budżetów oraz analiz finansowych
 • doradztwo w zakresie dostosowania systemów IT  do wymogów rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej
 • doradztwo w zakresie organizacji działów finansowo-księgowych (w tym np. zastępstwo głównego księgowego)

Księgowość i controling online:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w systemie Klienta
 • elektroniczny system obiegu dokumentów
 • dostęp do raportów online

Outsourcing kadrowo – płacowy:

 • prowadzenie pracowniczych teczek osobowych
 • prowadzenie kartoteki urlopowej pracowników
 • dokonywanie niezbędnych rejestracji pracowników w urzędach skarbowych i ZUS
 • sporządzanie list płac (kalkulacja wynagrodzeń i potrąceń)
 • przygotowywanie  przelewów z tytułu wynagrodzeń oraz zobowiązań podatkowych
 • przygotowanie indywidualnych informacji o wynagrodzeniach
 • sporządzanie i składanie zeznań podatkowych i deklaracji ZUS oraz PFRON
 • przygotowanie umów w pracownikami oraz regulaminów pracowniczych
 • przygotowywania pozostałych raportów zgodnie z życzeniem Klienta