Consulting

SWGK wskazuje możliwości rozwoju przedsiębiorstwa

Naszym głównym celem w doradztwie gospodarczym jest wspieranie Klienta w rozwoju działalności biznesowej i maksymalizacji korzyści ekonomicznych. Dzięki rozległej wiedzy oraz wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów, tworzymy bezpieczne, zaawansowane i nowatorskie rozwiązania, wskazujące naszym Klientom najbardziej skuteczne i efektywne ścieżki biznesowe.

Nasze doświadczenie

Sfinalizowaliśmy transakcje kapitałowe dla przedsiębiorstw z branży budowlanej, produkcyjnej, telekomunikacyjnej oraz IT. Bieżące doradztwo gospodarcze świadczymy dla firm z sektora energetycznego, produkcyjnego oraz instytucji finansowych.

W minionym roku dokonaliśmy wycen przedsiębiorstw o łącznej wartości aktywów blisko 4 mld zł.

Uczestniczyliśmy w procesach IPO kilkudziesięciu spółek. Doradzaliśmy także w procesach prywatyzacyjnych, w tym w prywatyzacji spółki strategicznej dla polskiej gospodarki z branży spożywczej, w której wartość emisji wynosiła 1,2 mld zł.

Realizując projekty consultingowe, współpracujemy z czołowymi kancelariami prawnymi w Polsce.

Szczegółowy zakres usług:

Wyceny i modelowanie biznesowe:

 • wyceny przedsiębiorstw i modelowanie finansowe
 • określenie rynkowej wartości transakcji, w tym wyceny wkładów niepieniężnych i zorganizowanych części przedsiębiorstwa
 • wyceny wartości niematerialnych (know-how, znaki towarowe, IT, itp.)
 • przygotowanie modeli finansowych umożliwiających waluację scenariuszy biznesowych
 • doradztwo i wyceny  wartości w procesach sądowych

Doradztwo transakcyjne, M&A:

 • due diligence
 • analiza ryzyka i korzyści transakcji
 • kształtowanie struktur transakcji na podstawie raportu z due diligence i wyceny
 • doradztwo w zakresie tworzenia optymalnych struktur biznesowych w ramach przedsiębiorstwa i Grupy
 • określanie optymalnych parytetów w procesach integracji

Organizacja finansowania:

 • przygotowanie modeli finansowych wraz ze wskazaniem kosztu pozyskania kapitału pochodzącego z różnych źródeł
 • przygotowywanie części finansowej prospektów emisyjnych oraz dokumentów informacyjnych
 • organizacja finansowania dłużnego
 • negocjacje z instytucjami finansowymi

Instytucje finansowe:

 • opracowywanie i wdrażanie procedur zarządzania ryzykiem
 • analizy portfela kredytowego / depozytowego

Pozostałe doradztwo gospodarcze:

 • strategie biznesowe i gospodarcze
 • analiza opłacalności inwestycji
 • budowanie optymalnego portfela inwestycyjnego
 • analizy rynkowe