Plan Połączenia SWGK Holding Sp. z o.o. oraz Działalność Gospodarcza JG Sp. z o.o.