Plan Połączenia spółek SWGK Audyt Sp. z o.o. oraz SWGK Marketing Sp. z o.o.

lut 07 2018
Autor: 
SWGK

Spółka pod firmą SWGK Audyt Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w załączeniu prezentuje

Plan Połączenia

spółek działających pod firmami

SWGK MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu

oraz

SWGK AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu