Zniesienie obowiązkowych składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Maj 13 2019

Zniesienie obowiązkowych składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

W dniu 07.05.2019r. wpłynął do Sejmu projekt zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zakładający zniesienie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne oraz ubezpieczenia rentowe przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Co ciekawe projekt zakłada, że osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie jednak obowiązkowo (czyli inaczej niż do tej pory) opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe. Projekt nie zakłada również zniesienia składek na ubezpieczenie wypadkowe oraz zdrowotne.

Czy to dobra wiadomość? Wydaje się, że tak. Aktualnie wysokość składek ZUS wynosi miesięcznie 1316,97zł oraz 555,89zł bez względu na to czy działalność gospodarcza przynosi dochód czy stratę. Bez wątpienia jest to spore obciążenie dla małych przedsiębiorstw o nieregularnych przychodach.

Aktualnie zgodnie z art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych każda osoba nie mająca tytułu do ubezpieczeń może na swój wniosek podlegać im dobrowolnie. W związku z tym, każdy prowadzący działalność gospodarczą miałby prawo do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Nadto podstawą wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne jest kwota minimalnego wynagrodzenia, czyli aktualnie 2100,00zł brutto, gdzie podstawą tzw. „dużego ZUS” jest kwota 2859,00zł brutto.

Aczkolwiek zauważyć należy, że przedsiębiorcy stracą prawo do ulg na start oraz możliwości opłacania „małego ZUS”. Zostawało by tylko, albo rezygnacja z opłacania składek, albo dobrowolne ubezpieczenia od podstawy składek równej przynajmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.