Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców w 2018 roku

sty 16 2018

Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców w 2018 roku

Od pierwszego stycznia 2018r. zatrudniając cudzoziemca w trybie uproszczonym – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy – musimy zwrócić uwagę, czy czynności przy których osoba miałaby wykonywać pracę nie znajdują się w katalogu rodzaju działalności określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie podklas działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Jeśli okaże się, że rodzaj wykonywanej pracy jest wymieniony w rozporządzeniu, musimy ubiegać się o zezwolenie na pracę sezonową oraz zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą sezonową. Wszystkie czynności związane z otrzymaniem zezwoleń zrealizujemy w odpowiednim dla siedziby przedsiębiorcy Powiatowym Urzędzie Pracy.

SWGK zaprasza do współpracy

61/866 67 88, hr@swgk.pl