Zmiany w płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej 2018

paź 02 2017

W dniu 12 września br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie  w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018r.

Po zmianach wynagrodzenie minimalne wzrośnie o 100 zł brutto w stosunku do wynagrodzenia minimalnego, które obowiązuje obecnie i wyniesie 2100 zł brutto.

Natomiast minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie w 2018r. wynosić będzie 13,70 zł brutto, co daje podwyżkę w wysokości 0,70 zł brutto.

W związku ze wzrostem płacy minimalnej wzrosną również inne świadczenia takie jak podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego czy dodatek za prace w porze nocnej.

Przypominamy, że płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych, co skutkuje nakładaniem przez PIP wysokich kar finansowych na pracodawcę.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zachęcamy do kontaktu!

hr@swgk.pl

http://swgk.pl/pl/uslugi/ksiegowosc