Zmiany w dostarczaniu zwolnienia lekarskiego do pracodawcy od 2018 r.

paź 24 2017

Od 1 lipca 2018 r. powstanie obowiązek wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej.

Przepisy wskazują, że pracownik ma 7 dni na dostarczenie zaświadczenia o chorobie. Jeśli tego nie zrobi, zasiłek zostanie obniżony o 25%. za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zwolnienia, chyba że spóźnienie nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych. Sprawy komplikują się w przypadku zgubienia dokumentu.

Zgubienie zwolnienia lekarskiego jest problemem, ale wyłącznie dla chorego pracownika. W tym wypadku to pracownik musi starać się o kopię zwolnienia od lekarza.

Problem zniknąłby, gdyby szerzej stosowano e-zwolnienia. Zaletą e-zwolnienia jest to, że od razu trafi do ZUS i będzie od razu widoczne dla pracodawcy.

Wystawione przez lekarza i przesłane do ZUS zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej nie stanowi dla ZUS podstawy do wszczęcia postępowania w sprawie zasiłku. Postępowanie wszczyna się na podstawie:

  • wystawionego wniosku przez płatnika składek zaświadczenia ZUS Z-3, ZUS Z-3a, ZUS Z-3b albo wniosku o zasiłek chorobowy ZAS-53,
  • wniosku na formularzu Z-15 - w przypadku opieki,
  • wydruku zaświadczenia lekarskiego albo zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.

Wniosek o zasiłek może być złożony także w dowolnej formie pisemnej, jeśli zawiera wymagany zakres informacji.

Potrzebujesz więcej informacji - zadzwoń lub napisz do nas!

http://swgk.pl/pl/uslugi/ksiegowosc

hr@swgk.pl