Zmiana dodatków do wynagrodzenia w porze nocnej

gru 04 2017

Zmiana dodatków do wynagrodzenia w porze nocnej:

Wysokość dodatku ustalana jest odrębnie w każdym roku kalendarzowym. Zmiana ta wynika
ze zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 roku. Dodatek za pracę w nocy ulegnie podwyższeniu ponieważ w 2018 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 2100 brutto.

Zgodnie z artykułem 151(7) KP pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21 a 7.

W porze nocnej świadczyć pracy nie mogą: kobiety w ciąży, pracownicy opiekujący się dziećmi do 4 lat,  pracownicy młodociani, pracownicy niepełnosprawni  (z wyjątkami).

Na wszystkie pytanie dotyczące wynagrodzeń i zatrudnienia w Państwa firmie odpowiemy.

Napisz do nas na adres: hr@swgk.pl, lub zadzwoń: 61 866 67 88

ZAPRASZAMY !!