Zerowy PIT dla młodych

cze 19 2019

Od sierpnia 2019r. ma zacząć obowiązywać prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów osób, które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia. Co ciekawe zwolnieniu będą podlegały nie tylko wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę, ale także wynagrodzenia zleceniobiorców. Prawo do zwolnienia przyznane będzie już dla wynagrodzenia wypłaconego w sierpniu, czyli już za lipiec 2019r. jeśli wypłata następuje do 10tego dnia miesiąca (lub później np. dla umów cywilnoprawnych) za miesiąc poprzedni.

Prawo do zwolnienia z podatku dochodowego będziemy mieć do wysokości 85.528,00zł w roku podatkowym. Aby skutecznie skorzystać ze zwolnienia już od sierpnia 2019r. osoba uprawniona do niego musi złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie, z którego wynikać będzie, że suma przychodów w 2019r. nie przekroczy wymaganej zwolnieniem kwoty.

Od 2020r. takie oświadczenie nie będzie wymagane. W przypadku gdy pracownik uzyskuje przychód z kilku miejsc pracy i nie poinformuje swojego pracodawcy o przekroczeniu kwoty 85.528,00zł podatek od przychodów przekraczających tę kwotę, rozliczy w swoim własnym rocznym zeznaniu podatkowym.