Zaległy urlop wypoczynkowy

lip 31 2018

Zaległy urlop wypoczynkowy

Przypominamy, że do końca września 2018r. pracownicy powinni wykorzystać zaległe urlopy wypoczynkowe przysługujące im za 2017r. Wynika to bezpośrednio z art. 168 Kodeksu Pracy. Co prawda niewykorzystanie urlopu nie wiąże się z utratą prawa do niego (przedawnienie upływa po okresie 3 lat), ale może być potraktowane przez organy kontrolujące jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika. W takiej sytuacji pracodawcy grozi kara grzywny w wysokości od 1000,00zł do 30 000,00zł.

Czy w takiej sytuacji można zatem przymusowo wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy? Zdania są podzielone. Inspekcja Pracy neguje takie praktyki, twierdząc, że nie można nikogo zmusić do wykorzystania urlopu. Jednakże Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 25 stycznia 2005r. (I PK 124/05)  uznał, że taka praktyka jest dozwolona i nie stoi w sprzeczności z Kodeksem Pracy, o ile powiadomi się pracownika na piśmie podając datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu.

Aby jednak nie dochodziło do sporów z pracownikami proponujemy dokładnie prześwietlać stan zaległych urlopów pracowniczych, a ich rozliczenie uwzględniać w planach urlopów, które pracownicy mogą składać pracodawcy na początku każdego roku kalendarzowego.