Zakup artykułów spożywczych oraz usług cateringowych na rzecz pracowników – interpretacja indywidualna organu podatkowego

mar 07 2018

Zakup artykułów spożywczych oraz usług cateringowych na rzecz pracowników
– interpretacja indywidualna organu podatkowego

Wydatki na artykuły spożywcze oraz catering, ponoszone na rzecz pracowników spółki pozostają w związku z prowadzoną działalnością, tym samym mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów.

(Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 grudnia 2017 roku, nr 0111-KDIB1-2.4010.330.2017.2.BD.)