Wynik postępowania przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego

lut 01 2017

Dotyczy wyniku postępowania przeprowadzonego przez SWGK IT Sp. z o.o. Sp. k. w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności w związku z poszukiwaniem Wykonawcy na wykonanie prac badawczych i rozwojowych, wraz z przeniesieniem praw do wyników na rzecz Zamawiającego, zmierzających do wytworzenia aplikacji przeznaczonej do pracy z wykorzystaniem przeglądarek internetowych, służącej do sporządzania dokumentacji podatkowych w rozumieniu przepisów art. 25a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów art.9a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz deklaracji CIT-TP.

SWGK IT Sp. z o.o. Sp. k. informuje, iż w wyniku postępowania przeprowadzonego (w ramach konkursu POIR.02.03.02/2) w formie zapytania ofertowego na wykonanie prac, zgodnie z zakresem przedstawionym w tym zapytaniu opublikowanym w dniu 20 stycznia 2017 roku oraz w wyniku weryfikacji nadesłanych dokumentów, do realizacji przedmiotowych prac została wyłoniona jednostka naukowa Instytut Chemii Bioorganicznej PAN z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Noskowskiego 12/14.