Wyłączona funkcja tworzenia dokumentów płatniczych w programie „PŁATNIK”

lis 07 2017

Z powodu nadania przedsiębiorcom indywidualnych numerów bankowych od stycznia 2018r., czasowo stracimy możliwość generowania dokumentów płatniczych w programie Płatnik. Przypomnijmy, że do tej pory dokumenty takie wskazują wysokość należnych składek osobno na rachunki bankowe odpowiednie dla ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, funduszy – takich samych dla ogółu przedsiębiorców.

Indywidualne numery rachunków bankowych spowodują zmianę w tworzeniu dokumentów płatniczych. Wpłacać będziemy całość kwot na jeden indywidualny dla każdego przedsiębiorcy rachunek.

Zgodnie z informacją przekazaną nam przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

„…do czasu wprowadzenia nowego sposobu tworzenia dokumentów płatniczych w PP (MARZEC 2018) czasowo zostanie wyłączona funkcja tworzenia nowego dokumentu płatniczego oraz prezentacja widoku z dokumentami płatniczymi.  W widoku dokumentów płatniczych, zamiast listy dokumentów będzie dodana informacja: "Funkcjonalność obsługująca dokumenty płatnicze jest czasowo niedostępna. Dokumenty należy przygotować poza PP. Wykonać aktualizację danych i sprawdzić, czy w Kartotece płatnika pobrano indywidualny numer rachunku płatnika składek.”

 

Zauważyć należy, że ZUS na bieżąco będzie monitorował całość naszych wpłat. Jeśli zatem mamy zaległości w opłacaniu składek może się zdarzyć, że będąc osobą prowadzącą działalność gospodarczą mające nie rozliczone składki za okresy ubiegłe, wypadną z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

 

„Wpłatę dokonaną przez płatnika składek na jego Numer Rachunku Składkowego rozdzielimy na pokrycie należności z tytułu składek z uwzględnieniem zasad:

1.Proporcjonalny podział wpłaty według kwot składek przypadających do zapłaty na poszczególne fundusze na podstawie danych zawartych w deklaracji złożonej za ostatni miesiąc kalendarzowy.

2. W przypadku, gdy płatnik składek nie złożył deklaracji rozliczeniowej (brak DRA wzorcowej) nastąpi podział procentowego udziału składek na poszczególne fundusze w kwocie wpłat, na podstawie stóp procentowych składek na poszczególne fundusze dla płatnika składek opłacającego składki na  własne ubezpieczenie.

3. Wszystkie wpłaty z danego miesiąca będą rozliczane na podstawie udziału ustalonego na koniec poprzedniego miesiąca sprawozdawczego (udział nie będzie aktualizowany po złożeniu deklaracji za kolejny miesiąc albo korekty deklaracji przekazanej w kolejnym miesiącu).

4. Każda wpłata bieżących składek najpierw pokryje zaległości wraz z odsetkami (jeśli takie są), a w następnej kolejności bieżące składki.”

 

W przypadku wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Pytania prosimy przesyłać na adres: hr@swgk.pl