Współczynnik ekwiwalentu w 2018 roku

lis 14 2017

Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w 2018 roku wyniesie 20,92. Powinien być wyliczony w następujący sposób: 365 dni roku – (52 niedziele + 10 świąt wypadających w inne dni niż niedziela + 52 dni wolne) = 251 dni; 251 dni / 12 = 20,92. Wskaźnik ten ulega proporcjonalnemu obniżeniu jeśli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Współczynnik obowiązujący w danym roku ma zastosowanie do obliczania ekwiwalentu za urlop bieżący jak i zaległy.

Pytania dotyczące outsourcingu finansowego/księgowego/kadrowego prosimy kierować na adres:

hr@swgk.pl 

lub kontakt na numer (61) 866 67 88

Zapraszamy do współpracy!