Wpis do rejestru przechowawców akt pracowniczych.

lis 20 2018

Wpis do rejestru przechowawców akt pracowniczych.

Ostatnimi czasy mnożą się komunikaty prasowe informujące o konieczności uzyskania przez przedsiębiorstwa wpisu do rejestru podmiotów przechowywujących akta pracownicze. Brak zachowania terminu do 31.12.2018 skutkować może karą sięgającą nawet 100tyś zł. Całe powstałe zamieszanie ma związek z nowelizacją ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

W związku z tym uprzejmie wyjaśniamy, że obowiązek wpisu do rejestru mają podmioty usługowo archiwizujące dokumenty takie jak np. prywatne archiwa. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą nie związaną z usługami archiwizacji nie mają obowiązku wpisu do rejestru.