Urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy

mar 18 2019

Aby prawidłowo ustalić wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy należy odnieść się do proporcjonalności takiej sytuacji. Oczywiście musimy pamiętać, że urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze 20 dni jeśli staż pracy oraz okres nauki nie przekracza 10 lat i 26 dni jeśli przekracza lub jest równy okresowi 10 lat. Następnie nie pozostaje nam nic innego jak pomnożyć tak ustalony wymiar urlop przez wymiar etatu.

Dla przykładu jeśli pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu, ale jest zatrudniony w wymiarze 1/5 etatu przeliczamy: 20 x 1/5 (0,2 w ułamku dziesiętnym) = 4. Jest to ilość dni urlopu przysługujących pracownikowi na przestrzeni roku.

Nie zawsze jednak wynik mnożenia okazuje się pełną liczbą. Jeśli przyjmiemy, że okres stażu pracy dla naszego pracownika przekracza 10 lat wówczas miałby prawo do 26 dni urlopu, a pracując w wymiarze 1/5 etatu otrzymamy: 26 x 0,2 = 5,2. W takich sytuacjach zgodnie z art. 152 § 2 Kodeksu Pracy zobowiązani jesteśmy działać na korzyść pracownika i zaokrąglić wymiar urlopu w górę do 6 dni. Będzie to ilość dni przysługujących w roku kalendarzowym.

Pamiętajmy, że urlopu udzielamy na dni które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go harmonogramem czasu pracy.