Ulga na start

sie 14 2018

Ulga na start.

 W chwili obecnej ustawodawca pozwala nam na skorzystanie z tzw. „Ulgi Na Start”. Jest to możliwość nie deklarowania i nie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 6 miesięcy za przedsiębiorcę, który podejmuje prowadzenie działalności po raz pierwszy, lub po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej. Z ulgi tej można skorzystać także tylko wtedy jeśli działalność gospodarcza nie będzie prowadzona na rzecz podmiotu z którym łączył nas stosunek pracy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym i opierał się na wykonywaniu czynności tożsamych z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej.

Obowiązek opłacania składek nie został oczywiście zniesiony za zatrudnionych pracowników lub zleceniobiorców oraz osób współpracujących przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Nie zniknął także obowiązek opłacania oraz deklarowania składki za przedsiębiorcę na ubezpieczenie zdrowotne. W związku z tym chcąc korzystać z ulgi musimy zarejestrować się w ZUS na druku ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 40 .. i co miesiąc opłacać obowiązkową składkę na ubezpieczenie zdrowotne.