Towary otrzymane w darowiźnie nie mogą być uwzględnione w kosztach podatkowych – interpretacja KIS

lut 21 2018

Towary otrzymane w darowiźnie nie mogą być uwzględnione w kosztach podatkowych – interpretacja KIS

Jeśli nabycie towarów handlowych nastąpiło nieodpłatnie (np. w drodze darowizny), to ich wartość nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Zatem pomimo obowiązku ujęcia nabytych nieodpłatnie, a niesprzedanych towarów w remanencie sporządzonym na koniec roku podatkowego, ich wartość wynikająca z wyceny nie może być brana pod uwagę przy ustaleniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.  

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 grudnia 2017 r., nr 0115-KDIT3.4011.388.2017.1.PSZ)