"Tarcza antykryzysowa" - oferta wsparcia

kwi 10 2020

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy Państwu prezentację, w zakresie instrumentów wsparcia oraz kwestii podatkowych, związanych z epidemią COVID 19.

Przedstawiamy również w plik Excel, zawierający podstawowy kalkulator w zakresie wyliczenia wsparcia dotyczącego kosztów wynagrodzeń.

Jeśli chodzi o możliwości naszego wsparcia, to gotowi jesteśmy pomóc Państwu w następujących obszarach:

  1. Wnioski o odroczenie/rozłożenie na raty – podatki i składki

Organ podatkowy lub ZUS, na wniosek, może:

  • odroczyć termin płatności podatku/składek lub rozłożyć ich zapłatę na raty;
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej/składkowej (tj. świadczeń nie zapłaconych w terminie);
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe/składkowe, czy odsetki za zwłokę.

Oferujemy nasze wsparcie w przygotowaniu odpowiedniego wniosku. Nasze pismo zawierałoby odpowiednią argumentację, wskazującą w szczególności na negatywny wpływ sytuacji epidemii na możliwość regulowania zobowiązań podatkowych, w szczególności z uwagi na spadek przychodów, ograniczenie działalności, itp.

  1. Dofinansowanie wynagrodzeń

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) ma możliwość finansowania dopłat do wynagrodzeń pracowników, w celu ochrony miejsc pracy.

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników musi wystąpić u niego spadek obrotów gospodarczych (rozumiany w określony w ustawie sposób). Przedsiębiorca nie może też posiadać zaległości w zobowiązaniach podatkowych, składkach, oraz nie mogą występować przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Pierwszy wariant pomocy dotyczy tzw. przestoju ekonomicznego. Wówczas pracodawca ma prawo obniżyć wynagrodzenie pracownika o 50%, maksymalnie do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę (2.600 PLN brutto). Tak obniżone wynagrodzenie podlega dofinansowaniu ze środków FGŚP, do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.300 PLN brutto), powiększone o składki na ubezpieczenia społeczne.

Z kolei w zakresie obniżonego wymiaru czasu pracy przedsiębiorca ma prawo ograniczyć ten wymiar o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie będzie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. W takiej sytuacji obniżone wynagrodzenie podlega dofinansowaniu ze środków FGŚP, do wysokości 50% tego wynagrodzenia, nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału 2019 (2.079,43 PLN brutto), powiększone o składki na ubezpieczenia społeczne

Uzyskanie tej pomocy, niezależnie od wariantu, wymaga spełnienia określonych warunków i złożenia odpowiedniego wniosku.

Także i w tym wypadku, proponujemy naszą asystę, przy przygotowaniu wniosku oraz innych dokumentów, związanych z postępowaniem i spełnieniem wszelkich przesłanek.

W razie pytań, prosimy o kontakt.

podatki@swgk.pl